Regulamin Mistrzostw w siatkówkę

Regulamin konkursu na plakat Miasteczka modlitewnego

Zgoda rodziców – przyrzeczenie 2017

Opinia do przyrzeczenia 2017

Zgoda na udział w Rekolekcjach / Start w KSM

Koło/Oddział

Protokół z zebrania założycielskiego koła

Protokół z zebrania założycielskieg oddziału

Protokół z wyborów uzupełniających

Sprawozdanie roczne z działalności Oddziału/Koła

Protokół z wyborów kierownictwa

Protokół z reaktywowania oddziału

Prośba o zmniejszenie składek

Prośba o umorzenie składek

Ewidencja członków

Zmiana ks. Asystenta

Komisja Rewizyjna Koła/Oddziału

Sprawozdanie roczne z działalności KR oddziału/koła

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Inne

Karta Zimowisko

Deklaracja Przynależności do KSM

Statut

Godło kolorowe

Godło czarno-białe

Identyfikacja Wizualna KSM