SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚĆI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH NA LATA 2018-2030 PROO

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO: CZAS ROZWOJU

WARTOŚĆ FINANSOWANIA: 262.000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA PUBLICZNEGO: 262.000,00 ZŁ

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO: Projekt Czas Rozwoju ma na celu wsparcie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w najważniejszych problemach z jakimi boryka się Stowarzyszenie, czyli ciągła rotacja członków w zarządzie i oddziałach, niewystarczające zasoby kadrowe, brak stabilizacji finansowej oraz brak bazy noclegowej. W ramach Projektu przewidziano realizację sześciu działań:

  1. Opracowanie strategii rozwoju organizacji (KSM Diecezji Rzeszowskiej) – na podstawie zebranych materiałów (ankieta, opinie i wnioski osób związanych z organizacją, bieżące oceny organizowanych wydarzeń, sprawozdania, itp.) zostanie przygotowany przedmiotowy dokument.
  2. Organizacja szkoleń i warsztatów dla zastępowych – pierwszy stopień formacji KSM-owicza, cykl spotkań odbywających się w systemie weekendowym, w trakcie trwania roku szkolnego.
  3. Organizacja szkoleń i warsztatów dla liderów – drugi stopień formacji KSM-owicza, cykl spotkań odbywających się w systemie weekendowym, w trakcie trwania roku szkolnego.
  4. Stworzenie zespołu pracowników biura Stowarzyszenia – dofinansowanie w części kosztów ponoszonych przez Organizację na zatrudnienie pracownika biura.
  5. Stworzenie zespołu pracowników biura Stowarzyszenia – finansowanie w całości zatrudnienia fundraisera.
  6. Adaptacja poddasza na bazę noclegową – przystosowanie trzeciej kondygnacji budynku do celów noclegowych poprzez pozyskanie 9 pokoi z łazienkami.

Powyższe działania zostały dofinansowane w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata  2018-2030 PROO i będą realizowane w okresie:

– od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – kwota dotacji 160.000,00 zł

– od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – kwota dotacji 50.000,00 zł

– od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. – kwota dotacji 52.000,00 zł.