Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej realizując projekt pn. „Energia dla młodzieży – zakup łóżek do Domu Rekolekcyjnego bł. Karoliny w Rzeszowie” dzięki darowiźnie otrzymanej od Fundacji PGE zakupiło łóżka wraz z materacami, wyposażając bazę noclegową swojego Domu Rekolekcyjnego.