Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej realizuje zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych lub mających na celu aktywizację osób starszych w 2021 roku, pn. „Senior z pasją” współfinansowany ze środków dotacji Wojewody Podkarpackiego.

Sprawozdanie