Złaziska to specyficzne rekolekcje w drodze, zbliżone w formie do rajdu, organizowane corocznie.Każdorazowo z kilku punktów diecezji wyruszają grupy, które wędrują przez kilka dni, by zejść się do jednej miejscowości, stanowiącej cel wędrówki. Poszczególne grupy wędrują różnymi trasami, nocują w różnych miejscach, jest również wśród nich grupa namiotowa.

 

 

 

W trasie oprócz podziwiania wspaniałych krajobrazów i piękna ojczystej przyrody jest czas na spotkanie z drugim człowiekiem, na spotkanie z Bogiem w modlitwie, Eucharystii, czuwaniach i katechezach, a także na śpiew, zabawę i ognisko.

 

 

Każde złazisko kończy się wspólną Mszą Świętą.

8 września odbyło się uroczyste 50. Złazisko w setną rocznicę objawień Matki Bożej Fatimskiej do Katedry Rzeszowskiej.

Co roku odbywają się dwa złaziska: wiosenne (majowe) i jesienne (wrześniowe). W złazisku może wziąć udział absolutnie każdy.

 

Złaziska liczą 3 grupy :

  1. Księdza Grzegorza Złotka,
  2. Księdza Tomasza Gałuszki zwana „grupą Gały”,
  3. Księdza Stanisława Zagórskiego&Tomasza Ryczka zwana „PapRyczki”.

Jak co roku w maju, KSM-owicze naszej diecezji wybrali się na złazisko. Celem wędrówki była parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp.; gdzie w Jubileuszowej bramie czekał na nas miłosierny Bóg.
Wędrowaliśmy kilka dni, wyruszając z trzech różnych miejsc w kilku grupach. Złazisko było okazją do pogłębienia relacji z Bogiem, ale także była to idealna okazja do nawiązania nowych znajomości. Złaziskowe trudy ofiarowaliśmy Panu i niestrudzenie z Jego towarzystwem przemierzaliśmy kilometry dążąc do Bramy Miłosierdzia. Każdego dnia uwielbialiśmy naszego Stwórcę śpiewem i modlitwą; zarówno na Mszy Świętej, jak i w drodze. Nie zapomnieliśmy o naszej ukochanej ojczyźnie, która w czasie trwania złaziska obchodziła swoje święta – dzień flagi oraz rocznice uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.
To była pięknie przeżyta „majówka”. Z niecierpliwością czekamy na wrześniowe złazisko do Kobylanki. Ciebie też nie może na nim zabraknąć! druhna Daria