Obowiązki Oddziału/Koła wynikające z przynależności do Stowarzyszenia

1. Do 31 stycznia każdego roku dostarczyć roczne sprawozdanie z działalności Oddziału/Koła

2. Regularnie płacić składki członkowskie (12zł/miesiąc lub zmniejszoną kwotę po uzgodnieniu z Zarządem)

3. Do 2 tygodni po każdych wyborach dostarczyć protokół z wyborów.

4. Uczestniczyć w Zjeździe Diecezjalnym.

5. Przynajmniej raz w roku uczestniczyć w szkoleniach diecezjalnych (wakacyjnych i w ciągu roku).

6. Obowiązkowo uczestniczyć (cały Oddział/koło) w Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata i świętowaniu Niedzieli Palmowej.

7. Organizować w parafiach Dzień Papieski i świętować uroczystość patronów KSM:

a) św. Stanisława Kostki – 18 wrzesień

b) bł. Karoliny Kózki – 18 listopad

c) NMP Królowej Polski – 3 maj

8. Uczestniczyć w Opłatku Diecezjalnym

9. Brać udział w rozgrywkach i złaziskach.

 

Wytyczne do działalności Oddziałów i Kół

1. Działalność religijna:

a) raz w tygodniu, a przynajmniej raz w miesiącu przygotować liturgię Mszy św.

b) raz na kwartał przygotować czuwanie, adorację lub wieczornicę

c) w Wielkim Poście przygotować Drogę Krzyżową, w maju nabożeństwo majowe, a w  październiku Różaniec

d) raz w roku uczestniczyć w rekolekcjach Diecezjalnych i zorganizowanym przez Oddział Dniu Skupienia lub rekolekcjach

e) założyć w Oddziale/Kole Róże Różańcową, zachęcać do Duchowej Adopcji, Ruchu Czystych Serc, Kręgu Biblijnego, itp.

 

2. Działalność patriotyczno-społeczna:

a) organizacja programu artystycznego, wieczornic patriotycznych, Mszy św. za Ojczyznę (11    listopada, 3 maja)

b) zorganizowanie akcji przeciwko narkomanii, alkoholizmowi, nikotynizmowi (pogadanki,

c) prelekcje, spotkania, warsztaty)

d) w miarę możliwości przygotować obchody:

     – Dnia Chorego

     – Dnia Seniora

     – Dnia Jedności z Niepełnosprawnymi, itp.

 

3. Działalność charytatywna:

a) pomoc najuboższym:

     – „Mikołajki” dla najbiedniejszych dzieci

     – Dzień Dziecka

b) organizować półkolonie, zimowiska

c) współpracować z Caritas, Domami Pomocy Społecznej, Domami Dziecka, szpitalami, hospicjami, Gminnymi Ośrodkami Kultury i innymi ruchami, grupami, stowarzyszeniami działającymi na terenie parafii

 

4. Działalność kulturalno-rozrywkowa i sportowa:

a) co najmniej raz w roku przygotować „Jasełka”, „Misteria” lub sztukę teatralną

b) co najmniej raz w roku zorganizować imprezę kulturalną np.:

     – przegląd piosenki religijnej

     – wieczór kolęd

     – przegląd poezji

     – festyn parafialny

     – piknik rodzinny

c) imprezy kulturalne: (wyjścia do teatru, filharmonii, kina, itp.)

d) pielgrzymki: (Częstochowa, Lichń, Łagiewniki, Dębowiec, itp.)

e) turnieje sportowe: (tenisa stołowego, piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, itp.)

f) wspólne imprezy z innymi Oddziałami/Kołami