Przez cnotę naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów!

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest statutowym świętem patronalnym KSM, stąd co roku właśnie tego dnia ma miejsce przyjęcie nowych członków.

Przyrzeczenie ma za zadanie utożsamić w pełni ze Stowarzyszeniem, przyjąć jego ideę za swoją, by wiernie i wytrwale „służyć Bogu i Ojczyźnie” – w myśl KSM-owskiego zawołania. Poprzez złożenie przyrzeczenia przed Bogiem i Kościołem w obecności Biskupa Rzeszowskiego młodzi stają się pełnoprawnymi członkami KSM, otrzymują legitymację i odznakę z godłem KSM.

Przystąpić do przyrzeczenia mogą jedynie tacy członkowie, którzy w ramach KSM służyli Bogu i społeczeństwu co najmniej przez jeden rok i którzy najpóźniej w dniu przyrzeczenia ukończyli 16. rok życia. Ponadto muszą oni regularnie uczestniczyć w odbywających się raz w tygodniu spotkaniach w ramach wspólnoty, odbyć szkolenie formacyjne „Start w KSM” i uczestniczyć w rekolekcjach poprzedzających Uroczystość Chrystusa Króla. Dodatkowo muszą dostarczyć opinię ks. Asystenta oddziału/koła potwierdzającą gotowość do złożenia przyrzeczenia.
Podczas obrzędu przyrzeczenia biskup zapyta: Czy przyrzekasz pracować nad sobą, by godnie służyć Bogu, Kościołowi i Polsce?, wówczas należy odpowiedzieć mu z podniesioną głową: Gotów! Ma to być wyraz oficjalnego zaświadczenia w obecności zgromadzonych wiernych o pełnej gotowości do działania w imię Chrystusa.

Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, czynić dobro ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.