Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej zaprasza do składania ofert na dostawę produktów żywnościowych (owoce, warzywa i podobne produkty) dla uczestników Dziennego Domu Pomocy w Rzeszowie przy ul. Dębickiej 62 prowadzonego w ramach projektu nr RPPK.08.03.00-18-0020/14, pt. „Dzienny Dom Pomocy w Rzeszowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis zamówienia wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania poniżej.

Wyżywienie – Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 – Oferta

Załącznik 2 – Oświadczenie

Załącznik 3 – Wzór umowy

Rozstrzygniecie postepowania