Zgodnie z §16 Regulaminu Zarządu Diecezjalnego i Kierownictwa Oddziału/Koła zarząd może, w drodze uchwały, powoływać odpowiedzialnych przed zarządem pełnomocników oraz stałe lub doraźne komisje lub sekcje, ustalając przedmiot ich działania, kompetencje oraz skład osobowy.

Sekcja Medialna

 

Ma za zadanie poszerzanie zasięgu KSM-u w mediach poprzez tworzenie filmików, reklam, robienie zdjęć oraz plakatów czy ulotek związanych z wydarzeniami i akcjami realizowanymi przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej.

Kierownik sekcji: …
e-mail: sekcjamedialnaksm@gmail.com

Obie sekcje ściśle ze sobą współpracują i stawiają na rozwój oraz promocję Stowarzyszenia. Tę współpracę można dostrzec na fanpage’u Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej oraz na stronie internetowej.

Sekcja Formacyjna

 

Ma za zadanie dbanie o formację członków KSM naszej diecezji. Skupia się ona na opracowywaniu programów formacyjnych I st., II st., oraz muzycznych, a także na dbaniu o formację oddziałów parafialnych. Zaangażowane są w nią osoby odpowiedzialne za formację zastępowych parafialnych oraz liderów diecezjalnych, a także muzycznych.

Odpowiedzialny z ramienia Zarządu: 
e-mail: weronikalepucka@gmail.com

Sekcja Sportowa

 

Ma za zadnie organizacje wydarzeń sportowych m.in. Złazisk, Diecezjalnych Mistrzostw KSM w Piłkę Siatkową. Tworzenie i wprowadzanie nowych inicjatywy, które odpowiadają na jedną z zasad KSM-owicza: „DBAJ O ZDROWIE I ROZWÓJ FIZYCZNY”.

Odpowiedzialna z ramienia Zarządu: 
e-mail: sekcja.sportowa.ksm@gmail.com

Sekcja Muzyczna

 

Ma za zadanie troskę o rozwój przestrzeni muzycznej wśród KSM-owiczów w przygotowaniu oraz obstawy muzycznej wydarzeń zainicjowanych przez KSM w Diecezji. Jest przestrzenią do działania dla muzycznych chcących angażować się i służyć swoimi talentami.

Kierownik sekcji: 
e-mail: sekcjamuzycznaksm@gmail.com

Sekcja Promocji i Rozwoju Oddziałów

 

Ma za zadanie czuwanie nad pracą oddziałów w diecezji, wspieranie ich poprzez tworzenie materiałów, programów formacyjnych i konspektów, które ułatwią zastępowym pracę w oddziale. Podpowie jak założyć oddział, przeprowadzić wybory, wypełnić dokumentację, czy poprowadzić spotkanie.

Kierownik sekcji: 
e-mail: sekcjarozwojuoddzialow.ksm@gmail.com