Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów spożywczych dla uczestników Dziennego Domu Pomocy w Rzeszowie przy ul. Dębickiej 62 prowadzonego w ramach projektu pn. „Usługi opiekuńcze Caritas w powiecie rzeszowskim, ropczycko-sędziszowskim i jasielskim”. Szczegółowy opis zamówienia wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania poniżej.

Wyżywienie – Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 – Oferta

Załącznik 2 – Oświadczenie

Załącznik 3 – Wzór umowy