Skład Zarządu:

Katarzyna Grabiec (Prezes Zarządu) –Moja przygoda z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży zaczęła się gdy mając 12 lat pierwszy raz przyszłam na spotkanie w oddziale przy parafii pw św. Brata Alberta w Kolbuszowej. Od tego czasu wiele się zmieniło, a formacja pomogła mi stać się tym kim jestem dzisiaj. Przez trzy kadencje pełniłam funkcję zastępcy prezesa oddziału, a w międzyczasie uczestniczyłam w Dniach Formacyjnych I i II stopnia, które ukończyłam w 2015 roku. 

Aktualnie od 2019 roku posługuję jako prowadząca Dni Formacyjne II stopnia. 
Jestem absolwentką Politechniki Rzeszowskiej, kierunku architektura i pracuję w biurze architektonicznym. 
Jestem perfekcjonistką, wytrwale dążę do celu i potrafię współpracować, w życiu skupiam się na rzeczach istotnych, a w KSM’ie priorytetem jest dla mnie formacja i służba. 

Dawid Stec (Zastępca Prezesa) – W Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży swoją drogę rozpocząłem w Oddziale KSM DRz przy parafii w Górnie w 2016 r. W 2017 złożyłem przyrzeczenie, a w maju ubiegłego roku tj. 2021 r., zostałem liderem diecezjalnym. Stowarzyszenie uformowało mnie takim, jakim jestem, wskazało drogę, którą mogę podążać, żeby się samodoskonalić. Jestem osobą zdeterminowaną oraz sumienną w wykonywanych obowiązkach, z chęcią nauczę się czegoś nowego co pozwoli mi się rozwijać zarówno duchowo, jak i osobiście. Kandyduje, ponieważ wierzę, że moja praca na rzecz Stowarzyszenia przyniesie obfite owoce.

Sylwia Ciebiera (Członek Zarządu Delegat do Krajowej Rady) –  Mój staż w KSM-ie wynosi 9 lat. Jestem energiczną osobą, która nie boi się wyzwań i nowych doświadczeń. Interesuję się teatrem i uwielbiam pracę z ludźmi. Aktualnie studiuję psychologię na drugim roku. Jako Prezes Oddziału KSM Tyczyn nauczyłam się prowadzić grupy i organizować różne wydarzenia. Dzięki KSM-owi mogę rozwijać się na każdej płaszczyźnie. W relacjach staram się kierować miłością i pomocą drugiemu. Kandyduję do Zarządu dlatego, że chciałabym mieć możliwość dawać drugiemu człowiekowi dużo ciepła i miłości, tak samo jak ja kiedyś dostałam poprzez formację i mój czas w Stowarzyszeniu. Chcę też dzielić się wiarą i brać udział w Ewangelizacji wyrażając wdzięczność za to co dostałam. 

Monika Korzępa (Skarbnik) – Gotów! Pochodzę z parafii pw. św. Brata Alberta w Kolbuszowej. To tam stawiałam swoje pierwsze kroki w KSM i służę do dnia dzisiejszego. Pełniłam kolejno funkcję sekretarza, prezesa, a od zeszłego roku zastępcy prezesa oddziału. W 2013r. złożyłam Przyrzeczenie, a od 2016r. posługuję w Stowarzyszeniu jako zastępowa, prowadząc turnusy, zimowiska, czy pracę w grupach. Na co dzień jestem studentką ostatniego roku studiów II stopnia na kierunku administracja. 

Natalia Lisek (Sekretarz) – Jestem studentką Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. W KSM-ie działam od 2013 roku. Przez wiele lat angażowałam się w działalność swojego oddziału parafialnego. Po ukończeniu formacji i osiągnięciu stopnia zastępowego, a następnie lidera czynnie działam także w KSM-ie na szczeblu diecezjalnym poprzez: prowadzenie spotkań w grupach, pracę z dziećmi i młodzieżą na turnusach wakacyjnych, rekolekcjach i zimowiskach. Bycie liderem daje mi wiele radości i satysfakcji. Jestem osobą zdyscyplinowaną i szybko się uczę. Chętnie podejmuję nowe wyzwania, by móc dzięki nim rozwijać siebie i swoje relacje z innymi ludźmi. Posługa w Stowarzyszeniu z pewnością jest ogromnym wyzwaniem, ale głęboko wierzę w to, że przyniesie ona piękne owoce.

Maria Strzała (Zastępca Sekretarza) – Pochodzę z parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu. Moja droga w KSM zaczęła się w 2014 roku, kiedy trafiłam na pierwsze spotkanie tej wspólnoty. Od tego czasu czynnie angażowałam się w życie parafii, udzielałam się na spotkaniach i współtworzyłam parafialny oddział. W 2015 roku złożyłam przyrzeczenie a w 2017 roku zostałam liderem diecezjalnym. KSM pozwala rozwijać mi swoje pasje, zdolności oraz ukazuje mi istotę służby drugiemu człowiekowi. Lubię czytać książki oraz śpiewać, dlatego z chęcią uczęszczam na chór parafialny. Jestem studentką pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Moją pasją jest praca z ludźmi, w szczególności dziećmi. Czas spędzony w ich towarzystwie przysparza mi wiele radości i uczy cierpliwości. Jestem osobą kreatywną, pomysłową i gotową na zdobywanie nowych doświadczeń. 

Szymon Guźda (Członek Zarządu) – Jestem Szymon i mam 19 lat. Na co dzień jestem uczniem IV klasy Technikum Ekonomicznego w Rzeszowie, więc powoli przygotowuję się do matury oraz egzaminu zawodowego. 

Pochodzę z oddziału Kolbuszowa Fara, z którym jestem związany od 2015r., a obecnie pełnię w nim funkcję Prezesa. 
Złożyłem przyrzeczenie w roku 2018, a od maja bieżącego 2021r. jestem liderem diecezjalnym. 
KSM dał mi bardzo wiele, a przede wszystkim pokazał właściwą drogę. Kandyduję do zarządu, ponieważ chcę się rozwijać działając na rzecz Stowarzyszenia, zdobywać doświadczenie oraz dzielić się z innymi swoją wiarą i zamiłowaniem do KSM-u.   

ks. Tomasz Ryczek (Asystent Diecezjalny) – Pochodzę z parafii pw. Św. Katarzyny w Turzy (diec. tarnowska). Ukończyłem Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu. W 2006 wstąpiłem do WSD w Rzeszowie. Święcenia kapłańskie przyjąłem 26 maja 2012r. z rąk J.E. Ks. Bpa Kazimierza Górnego w Katedrze Rzeszowskiej, obierając za hasło swojego życia w kapłaństwie słowa z Ewangelii św Marka: „Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je” (Mk 8,35). Od 2017 r. zostałem Asystentem Diecezjalnym KSM DRz oraz dyrektorem domu rekolekcyjnego bł. Karoliny w Przybyszówce, zaś od tego roku (2019r.) również Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży w diecezji Rzeszowskiej.