Skład Zarządu:

  • Prezes Zarządu Diecezjalnego – Piotr Skiba

• Zastępca Prezesa Zarządu Diecezjalnego – Karolina Olszowy

• Członek Zarządu Diecezjalnego Delegat na Krajową Radę – Remigiusz Miśków

• Skarbnik Zarządu Diecezjalnego – Adrian Boruta

• Sekretarz Zarządu Diecezjalnego – Emilia Plis

• Zastępca Sekretarza Zarządu Diecezjalnego – Weronika Juruś

• Członek Zarządu Diecezjalnego – Dawid Stec

ks. Tomasz Ryczek (Asystent Diecezjalny) – Pochodzę z parafii pw. Św. Katarzyny w Turzy (diec. tarnowska). Ukończyłem Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu. W 2006 wstąpiłem do WSD w Rzeszowie. Święcenia kapłańskie przyjąłem 26 maja 2012r. z rąk J.E. Ks. Bpa Kazimierza Górnego w Katedrze Rzeszowskiej, obierając za hasło swojego życia w kapłaństwie słowa z Ewangelii św Marka: „Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je” (Mk 8,35). Od 2017 r. zostałem Asystentem Diecezjalnym KSM DRz oraz dyrektorem domu rekolekcyjnego bł. Karoliny w Przybyszówce, zaś od tego roku (2019r.) również Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży w diecezji Rzeszowskiej.