Skład Zarządu:

  • Prezes Zarządu Diecezjalnego – Piotr Skiba
Gotów! Na co dzień studiuje Mechatronikę na Uniwersytecie Rzeszowskim. Swoją przygodę w stowarzyszeniu rozpocząłem w oddziale parafialnym KSM Tyczyn. Przyrzeczenie złożyłem w 2020 roku. Kolejnym etapem mojej działalności w KSM była formacja, której I i II stopień ukończyłem uzyskując posługę lidera diecezjalnego KSM. Jestem otwartą na innych i pozytywnie nastawioną do świata osobą. Moje pasje to motoryzacja i liturgika. Lubię też dobrą kuchnie. Nasze stowarzyszenie jest miejscem otwartym na każdego człowieka oraz przestrzenią pomagającą szukać osobowej relacji z Bogiem we wspólnocie przyjaciół, dlatego pragnę, aby mój wkład i praca przyczyniły się do dalszego rozwoju tych płaszczyzn.
  • Zastępca Prezesa Zarządu Diecezjalnego – Karolina Olszowy
Moja przygoda z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży rozpoczęła się w 2016r. w oddziale KSM DRz przy parafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej. W 2017r. złożyłam przyrzeczenie. Pełniłam funkcję Zastępcy Prezesa oraz Sekretarza w oddziale. Formacje I i II stopnia ukończyłam w 2019r. Przez większość czasu aktywnie udzielałam się na szczeblu diecezjalnym angażując się w różne wydarzenia. Zdobyłam tytuł inżyniera budownictwa i aktualnie kontynuuję naukę na Politechnice Rzeszowskiej w tym samym kierunku. Jestem osobą bardzo dobrze zorganizowaną, pełną miłości i ciepła. Chcę dzielić się wiarą i wdzięcznością. Praca z ludźmi sprawia mi ogrom radości i satysfakcji. Poprzez swoją działalność na szczeblu diecezjalnym chce się odwdzięczyć za to, co sama otrzymałam.
  • Członek Zarządu Diecezjalnego Delegat na Krajową Radę – Remigiusz Miśków
Mam 20 lat i aktualnie studiuję energetykę na Politechnice Rzeszowskiej. Moją przygodę z KSM-em rozpocząłem w 2019 roku w oddziale Rzeszów – Staromieście. Od tego czasu odkrywam i pielęgnuję to, co jest istotne we wspólnocie. KSM zbliża do Boga, daje przestrzeń do rozwoju siebie oraz umożliwia tworzenie pięknych, trwałych relacji. W wolnych chwilach rozwijam moją pasję, którą jest między innymi muzyka. Jestem zawsze otwarty na rozmowy chociaż przez moją nieśmiałość czasami tego nie widać.
  • Skarbnik Zarządu Diecezjalnego – Adrian Boruta

Swoje pierwsze kroki w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży stawiałem w oddziale przy parafii pw. św. Barbary w Ropczycach. Pełniłem w nim funkcje skarbnika, a następnie prezesa oddziału. W 2021 roku złożyłem przyrzeczenie, w tym roku zostałem również posłany na zastępowego, by rok później ukończyć formację II stopnia i stać się liderem. Obecnie studiuję informatykę na Politechnice Rzeszowskiej. Wyróżnia mnie sumienność i skrupulatność, które to cechy z powodzeniem wykorzystuję posługując w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży.

  • Sekretarz Zarządu Diecezjalnego – Emilia Plis
Pochodzę z parafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej. Studiuje agroleśnictwo na Uniwersytecie Rzeszowskim. Członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jestem od 2016 roku. Przyrzeczenie złożyłam w 2017r. Na początku mojej przygody w KSM udzielałam się w oddziale, gdzie przez rok pełniłam funkcje sekretarza. Następnie po ukończeniu I i II stopnia formacji angażowałam się w wiele wydarzeń na szczeblu diecezjalnym. Moimi pasjami jest taniec i jazda konna. Jestem osobą otwartą, szczerą i energiczną z optymistycznym podejściem do życia. KSM jest dla mnie przestrzenią do rozwoju duchowego i osobistego. Moja wiara i wartości są fundamentem mojego życia. Pragnę dzielić się tym z innymi.
  • Zastępca Sekretarza Zarządu Diecezjalnego – Weronika Juruś
Jestem studentką Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uwielbiam nauki medyczne, dlatego też wybrałam fizjoterapię jako mój kierunek kształcenia. Od najmłodszych lat uczęszczałam do szkoły muzycznej i dzięki temu odkryłam, że muzyka jest moją największą pasją. Bardzo lubię śpiewać i grać na instrumentach. Swoje pierwsze kroki w KSM-ie stawiałam już w 2017 roku w oddziale przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Krygu. Ukończyłam formację I stopnia i warsztaty dla muzycznych. Od 2021 roku posługuję w diecezji jako muzyczna. Jestem osobą otwartą, empatyczną i radosną.
  • Członek Zarządu Diecezjalnego – Dawid Stec
Pochodzę z Kamienia, jednakże uczęszczałem do oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii pw. Ofiarowania NMP w Górnie. Pierwszy raz wziąłem udział w spotkaniu KSM w 2016 roku, a w 2017 złożyłem przyrzeczenie oraz rozpocząłem drogę formacji, którą zakończyłem w 2021 roku. Od października 2022 roku w wyborach uzupełniających zostałem wybrany na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu KSM DRz. To doświadczenie pozwoliło mi zdobyć umiejętności efektywnej współpracy z ludźmi. Stowarzyszenie wykształciło mnie i ukształtowało. Jestem osobą pełną determinacji i sumienności, gotową uczyć się nowych rzeczy, co pozwala rozwijać się zarówno duchowo, jak i osobowo.
  • Asystent Diecezjalny – ks. Tomasz Ryczek
Pochodzę z parafii pw. Św. Katarzyny w Turzy (diec. tarnowska). Ukończyłem Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu. W 2006 wstąpiłem do WSD w Rzeszowie. Święcenia kapłańskie przyjąłem 26 maja 2012r. z rąk J.E. Ks. Bpa Kazimierza Górnego w Katedrze Rzeszowskiej, obierając za hasło swojego życia w kapłaństwie słowa z Ewangelii Św. Marka: „Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je” (Mk 8,35). Od 2017 r. zostałem Asystentem Diecezjalnym KSM DRz oraz dyrektorem domu rekolekcyjnego bł. Karoliny w Przybyszówce. Od 2019 roku pełnię funkcje Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży w Diecezji Rzeszowskiej.