„Diecezjalna Komisja Rewizyjna dokonuje raz w roku przeglądu działalności finansowej i statutowej Stowarzyszenia w diecezji i weryfikuje sprawozdania parafialnych komisji rewizyjnych.”

Statut KSM §37

Skład Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej:

• Przewodniczący Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej – Monika Korzępa

• Zastępca Przewodniczącego Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej – Piotr Lenard

• Sekretarz Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej – Maria Strzała

Kontakt:
e-mail: dkr@rzeszow.ksm.org.pl
Osobiście: w trakcie dyżuru pełnionego w Biurze Zarządu KSM Diecezji Rzeszowskiej
ul. Dębicka 62, 35-503 Rzeszów
czynne: piątek: 15:00-18:00
 
Diecezjalna KR jest otwarta na współpracę z Oddziałami/Kołami KSM i oferuje swoją pomoc, szczególnie w pokonywaniu trudności oraz rozwiązywaniu problemów powstałych w tych grupach. W przypadku takich sytuacji czekamy na wiadomość z Waszej strony.
 
GOTÓW!