„Diecezjalna Komisja Rewizyjna dokonuje raz w roku przeglądu działalności finansowej i statutowej Stowarzyszenia w diecezji i weryfikuje sprawozdania parafialnych komisji rewizyjnych.”

Statut KSM §37

Skład Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej:

 Michał Przywara (przewądniczący) – Jestem studentem Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Biologia eksperymentalna. Z Katolickim Stowarzyszaniem Młodzieży jestem związany od 9 lat. Swoją przygodę rozpocząłem w Oddziale KSM DRz przy parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach, gdzie w latach 2017- 
2020 byłem Prezesem. W 2018 roku zostałem Liderem Diecezjalnym. Od tego też roku czynnie 
działam w Sekcji Medialnej KSM DRz jako grafik, a od roku 2020 jestem członkiem Krajowego 
Biura Komunikacji Medialnej. W czasie XIII kadencji Zarządu Diecezjalnego pełniłem funkcję 
Pełnomocnika Odpowiedzialnego przed Zarządem. Jestem osobą pracowitą, sumienną i dobrze 
zorganizowaną. Dużą przyjemność i radość sprawia mi praca z innymi. KSM bardzo mnie 
ukształtował, umocnił relację z Bogiem i stworzył przestrzeń do realizacji siebie.

Wiola

Wioleta Biały (zastępca przewodniczącego) – Wioleta Biały – w KSM-ie od 2011 roku. W ciągu minionych 10 lat rozwijając swoją wiarę, miałam możliwość zdobywać doświadczenie i wiedzę podczas pracy w Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej i Zarządzie KSM Archidiecezji Krakowskiej, a także formować siebie i innych w KSM Diecezji Rzeszowskiej. 


Mateusz Daniel (sekretarz) – Pochodzę z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach. Z KSM-em jestem związany od ponad 6 lat. Przez wiele lat czynnie angażowałem się w życie Oddziału i parafii. W 2018 r. zostałem Zastępowym KSM DRz oraz Kierownikiem Sekcji Medialnej. W czasie trwania XIII kadencji pełniłem funkcję Pełnomocnika Odpowiedzialnego przed Zarządem. Jestem osobą zaradną, sumienną, dbającą o powierzone zadania, radosną i gotową do pracy z drugim człowiekiem. 

Kontakt:
e-mail: dkr@rzeszow.ksm.org.pl
Osobiście: w trakcie dyżuru pełnionego w Biurze Zarządu KSM Diecezji Rzeszowskiej
ul. Dębicka 62, 35-503 Rzeszów
czynne: piątek: 15:00-18:00
 
Diecezjalna KR jest otwarta na współpracę z Oddziałami/Kołami KSM i oferuje swoją pomoc, szczególnie w pokonywaniu trudności oraz rozwiązywaniu problemów powstałych w tych grupach. W przypadku takich sytuacji czekamy na wiadomość z Waszej strony.
 
GOTÓW!