Historia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej sięga roku 1992, kiedy to powstały pierwsze oddziały przy parafii Bożego Ciała w Rzeszowie i Świętej Trójcy w Tyczynie. Spotkanie założycielskie KSM jako wspólnoty diecezjalnej odbyło się w roku 1993, a biskup ordynariusz Kazimierz Górny powołał dekretem Stowarzyszenie 24 kwietnia. Jednym z jego inicjatorów był ks. Jan Szczupak – pierwszy asystent diecezjalny.
W skład pierwszego zarządu weszli m.in.: Bogusław Krzanowski (Prezes), Ryszard Sowa (Z-ca prezesa), Piotr Stopyra (Skarbnik), Agnieszka Rutka (Sekretarz), Małgorzata Maciejewska (Z-ca sekretarza). W październiku 1995 roku asystentem diecezjalnym został ks. Paweł Tomoń. Od sierpnia 2017 roku asystentem diecezjalnym jest ks. Tomasz Ryczek.

W 1993 roku powstał pomysł zorganizowania turnusów wakacyjnych dla młodzieży. Do tego potrzebne było oczywiście odpowiednie miejsce, najpierw wybór padł na Desznicę, a  w 1994 na Dołżycę. Dwa lata później ze względu na duże zainteresowanie wakacyjnymi obozami turnusy organizowano również w Wisłoku Wielkim. W 2003 r. Desznica zastąpiła Dołżycę, a od 2005 r. do ośrodków ksm-owskich dołączyła szkoła w Świątkowej Wielkiej. Organizowaliśmy również obozy na Mazurach i w Zakopanem.

Praktycznie od samego początku organizowane są rekolekcje w drodze zwane złaziskami, spływy kajakowe oraz wakacyjne obozy wędrowne szlakami Beskidów i Bieszczad. W roku 1999 została zapoczątkowana współpraca z Radiem VIA, w ramach której współtworzymy cykl audycji „Z młodzieżą o młodości”. Można ich słuchać w czwartki między godz. 17.10 a 18.00. Co roku w styczniu ma miejsce spotkanie opłatkowe, natomiast w październiku odbywa się Zjazd Diecezjalny, na którym są poruszane aktualne problemy Stowarzyszenia i omawiane planowane akcje Zarządu oraz oddziałów. Oprócz wymienionych inicjatyw Zarząd Diecezjalny organizuje rekolekcje wielkopostne, rekolekcje przed przyrzeczeniem, spotkania formacyjne, szkolenia Start w KSM, zimowiska i zawody sportowe.

Obecnie Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej ma dwadzieścia pięć lata, składa się ze 91 oddziałów, a jego szeregi zasila około 2000 członków. Na przestrzeni tych dwudziestu pięciu lat funkcję prezesa Zarządu KSM Diecezji Rzeszowskiej pełniło 8 osób: Bogusław Krzanowski, Krzysztof Brodziński, Łukasz Bereś, Tomasz Pietrucha, Grzegorz Dworak, Jarosław Młodecki, Anna Dzwonkowicz, Paweł Grodzki, Weronika Lepucka oraz Katarzyna Grabiec (aktualnie posługująca).