Termomodernizacja Domu Rekolekcyjnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej im. bł. Karoliny w Rzeszowie

Celem projektu było przeprowadzenie termomodernizacji Domu Rekolekcyjnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej im. bł. Karoliny w Rzeszowie. Przedsięwzięcie polegało na zmniejszeniu emisji CO 2 poprzez poprawę efektywności energetycznej budynku o łącznej powierzchni 977 m 2 . Cel został osiągnięty poprzez wykonanie zestawu usprawnień termoizolacyjnych i energooszczędnych wpływających na zmniejszenie zużycia energii oraz redukcję emisji CO 2 :

  • poprawę efektywności energetycznej w obiekcie (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropu, izolacja dachu, montaż pomp ciepła, wymiana źródeł światła na LED i świetlówki kompaktowe),
  • zwiększenie wykorzystania OZE (montaż instalacji fotowoltaicznej – paneli PV).

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 359 685 zł. Kwota dotacji wyniosła 318 734 zł
Zadanie zostało zrealizowane dzięki dotacji pozyskanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.