Każdy oddział może korzystać z szerokiego wachlarza działań, ale nie musi realizować wszystkich zawartych w nim propozycji. Specyfika działań zależy w dużej mierze od tego, w jakim otoczeniu działamy, ilu mamy członków, jakie jest podejście osób otaczających KSM oraz samych KSM-owiczów. Działania możliwe do podejmowania w ramach pracy w KSM-ie podzielić można na kilka kategorii:

 

1) Działalność religijna:

 • raz w tygodniu, a przynajmniej raz w miesiącu przygotować liturgię Mszy św.,
 • raz na kwartał przygotować czuwanie, adorację lub wieczornicę,
 • w Wielkim Poście przygotować drogę krzyżową, w maju nabożeństwo majowe, a w październiku różaniec,
 • raz w roku uczestniczyć w rekolekcjach diecezjalnych i zorganizowanym przez oddział dniu skupienia lub rekolekcjach,
 • założyć w oddziale/kole różę różańcową, zachęcać do Duchowej Adopcji, Ruchu Czystych Serc, Kręgu Biblijnego itp.

 

2) Działalność patriotyczno-społeczna:

 • zorganizować program artystyczny, wieczornice patriotyczne, Mszę św. za Ojczyznę (11 listopada, 3 maja),
 • zorganizować akcję przeciwko narkomanii, alkoholizmowi, nikotynizmowi (pogadanki, prelekcje, spotkania, warsztaty),
 • w miarę możliwości przygotować obchody:

– Dnia Chorego,

– Dnia Seniora,

– Dnia Jedności z Niepełnosprawnymi itp.

 

3) Działalność charytatywna:

 • pomagać najuboższym:

– mikołajki dla najbiedniejszych,

– Dzień Dziecka,

 • współpracować z Caritas, domami pomocy społecznej, domami dziecka, szpitalami, hospicjami, gminnymi ośrodkami kultury i z innymi ruchami, grupami, stowarzyszeniami działającymi na terenie parafii.

 

4) Działalność kulturalno-rozrywkowa i sportowa:

 • co najmniej raz w roku przygotować jasełka, misterium lub sztukę teatralną,
 • co najmniej raz w roku zorganizować imprezę kulturalną, np.:

– wieczór kolęd,

– dyskotekę,

 • imprezy kulturalne (wyjścia do teatru, filharmonii, kina itp.),
 • pielgrzymki,
 • turnieje sportowe (tenisa stołowego, piłki nożnej, siatkówki, koszykówki itp.),
 • wspólne imprezy z innymi oddziałami/kołami.