Biuro Zarządu KSM Diecezji Rzeszowskiej
Ul. Dębicka 62, 35-503 Rzeszów

czynne:
wtorek – piątek: 10:00-15:00
piątek (dyżur członków zarządu): 16:30-18:00
ostatni piątek miesiąca (dyżur członków diecezjalnej komisji rewizyjnej): 16:30-18:00

kom.: 606 230 803.

E-mail:  biuro@rzeszow.ksm.org.pl

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej
REGON 690544286
NIP 813-31-41-241

Konto mBank S.A

numer konta : 73 1140 2017 0000 4502 1125 7203 

Funkcje: Imię i nazwisko: E-mail:
Zarząd
Asystent Diecezjalny: ks. Tomasz Ryczek tomaszry@interia.pl
Prezes: Weronika Lepucka biuro@rzeszow.ksm.org.pl
Zastępca Prezesa: Piotr Lenard

piotr12lenar@gmail.com

Członek Zarządu Delegat do KR: Marcin Urban urbanmarcin000@gmail.com
Skarbnik: Monika Korzępa skarbnik@rzeszow.ksm.org.pl
Sekretarz: Edyta Ciężkowska biuro@rzeszow.ksm.org.pl
Zastępca Sekretarza: Kamila Brandys
Członek Zarządu: Gabriela Lang
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Anna Szpyrka dkr@rzeszow.ksm.org.pl
Zastępca Przewodniczącego: Izabela Kurpiel
Sekretarz: Jakub Lamers