Senior w akcji – życie zaczyna się na emeryturze!
„Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej realizuje zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych lub mających na celu aktywizację osób starszych w 2022 roku, pn. „Senior  w akcji – życie zaczyna się na emeryturze!  ” współfinansowane ze środków pochodzących z dotacji Wojewody Podkarpackiego.”