10 zasad KSM-owicza

Każdy, kto  pragnie stać się członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, powinien poznać i stosować 10 zasad. Dotyczą one każdego człowieka, ale KSM-owicz w ich przestrzeganiu powinien nieustannie wzrastać i świecić przykładem dla innych. Do treści tych zasad KSM-owicze powinni nieustannie powracać, a także przypominać je sobie w codziennym rachunku sumienia. 10 zasad KSM to pomoc w pracy nad sobą i ukazanie kierunków na drodze do pełnego rozwoju własnej osobowości i rozwoju wspólnot, w których żyjemy i działamy.

  1. Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej duszy, w swej rodzinie i w swym środowisku.
  2. Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie. 
  3.  Kształć swój umysł, swą wolę, swe serce. 
  4. Szanuj swą godność, bądź prawy i czysty. 
  5. Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości społecznej.
  6. Szerz chrześcijańską kulturę życia. Bądź uprzejmy, koleżeński, pomagaj chętnie bliźnim. 
  7. Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i posłuszny. 
  8.  Dbaj o zdrowie i rozwój fizyczny. 
  9. Bądź gospodarny, oszczędny, cudze dobro szanuj. 
  10. Bądź stały w przekonaniach i wytrwały w działaniu, pogodę ducha nieś w swe otoczenie.