Nowy rok formacyjny przyniósł zmiany w wielu Kierownictwach Oddziałów parafialnych naszego Stowarzyszenia. Wychodząc temu naprzeciw przygotowaliśmy Warsztaty dla kierownictw, aby nowi prezesi, skarbnicy czy sekretarze mogli poznać metody pracy w zespole czy podstawowe czynności, które sprawią, że Oddział będzie działa sprawnie. W tym roku odbędą się one wyjątkowo w okręgach. Będą miały formę pięciogodzinnych warsztatów profilaktycznych oraz zajęć praktycznych. W trakcie ich trwania:

–  poznacie wytyczne sanitarne odnośnie przeprowadzania spotkań w parafiach;

– odbędą się bloki tematyczne o byciu liderem, delegowaniu zadań, radzeniu sobie ze stresem i rozwiązywaniu konfliktów.

Dodatkowo będzie czas na panel dyskusyjny o relacjach na linii kierownictwo – ksiądz Asystent – ksiądz Proboszcz oraz podsumowanie o roli księdza Asystenta w Oddziale.

Obowiązek uczestnictwa w nich mają prezes bądź jego zastępca, skarbnik, sekretarz i ksiądz Asystent. W miarę możliwości zapraszamy całe kierownictw, szczególnie w tym roku, kiedy warsztaty będą odbywać blisko waszych parafii.

Miejsca i daty odbywania się warsztatów:

3 października 2020

· Okręg Biecko-Gorlicki: spotkanie przy parafii pw. św. Jadwigi w Gorlicach, godzina 14:00

· Okręg Czudecko-Strzyżowski: spotkanie przy parafii pw. Stanisława BM w Dobrzechowie, godzina 9:00

· Okręg Jasło-Nowy Żmigród: spotkanie przy parafii pw. MB Częstochowskiej w Jaśle, godzina 9:00

· Okręg Rzeszowski: spotkanie przy parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach, godzina 14:00

4 października 2020

· Okręg Głogowsko-Sokołowski: spotkanie przy parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Młp., godzina 15:00

· Okręg Kolbuszowski: spotkanie przy parafii pw. św. Brata Alberta w Kolbuszowej, godzina 15:00

· Okręg Ropczycko-Sędziszowski: spotkanie przy parafii pw. św. Michała Archanioła w Ropczycach, godzina 15:00

Zapisy trwają do 27 września 2020r.

Więcej informacji u osób odpowiedzialnych za dany okręg oraz w mailu po zapisaniu się.

· Okręg Biecko-Gorlicki: Gabriela Lang

· Okręg Czudecko-Strzyżowski: Marcin Urban

· Okręg Głogowsko-Sokołowski: Piotr Lenard

· Okręg Kolbuszowski: Monika Korzępa

· Okręg Jasło-Nowy Żmigród: Weronika Lepucka

· Okręg Ropczycko-Sędziszowski: Kamila Brandys

· Okręg Rzeszowski: Edyta Ciężkowska

Warsztaty współorganizowane z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie.