Jak założyć Oddział/Koło KSM?

Istnieją dwie drogi zakładania oddziałów i kół KSM: odgórna, gdy są inicjowane przez duchowieństwo, oraz oddolna,kiedy sama młodzież dąży do powstania tej wspólnoty. Obie mają plusy i minusy. Kiedy oddział powstaje odgórnie, czyli jest zakładany przez księdza, wówczas ma poparcie autorytetu kościelnego. Nierzadko ma też ułatwione wejście w środowisko lokalne. Może nawet nastąpić wtedy szybszy wzrost ilościowy członków, przy czym istnieje niebezpieczeństwo ich bierności, przypadkowości, a także zdominowania przez księdza oraz niewłaściwej motywacji potencjalnych KSM-owiczów. Natomiast gdy młodzi sami zakładają oddział czy koło, nie mają na ogół poparcia, muszą sobie dopiero na nie zasłużyć. Mogą spotkać się z nieufnością otoczenia i mieć trudności ze zdobywaniem nowych członków. Walka z przeciwnościami nie idzie jednak na marne, uczy bowiem aktywności, odpowiedzialności za Kościół i Stowarzyszenie, a co więcej hartuje i uodparnia na kolejne problemy. Najlepsze jest połączenie działania odgórnego z oddolnym. Ma to miejsce, gdy młodzi zakładają oddział przy aktywnym poparciu osób duchownych.

 

DROGA ODGÓRNA:

1.       Ksiądz zachęca młodzież do przynależności do KSM-u.

2.       Zostaje zebrana grupa osób, które chcą tworzyć oddział/koło KSM i spośród nich zostaje wybrane kierownictwo.

3.       Oddział/koło zostaje zgłoszony do Zarządu Diecezjalnego KSM.

4.       Zarząd Diecezjalny wydaje decyzję powołania oddziału/koła KSM.

 

DROGA ODDOLNA:

1.       Osoba, która już zna istotę KSM-u, zachęca swoich rówieśników do założenia takiej grupy w swoim środowisku.

2.       Młodzi proszą proboszcza lub dyrektora o akceptację i wyznaczenie asystenta bądź opiekuna.

3.       Należy zorganizować spotkanie założycielskie, podczas którego zostanie wybrane kierownictwo oddziału/koła.

4.       Zgłoszenie oddziału/koła do Zarządu Diecezjalnego KSM.

5.       Zarząd Diecezjalny wydaje decyzję powołania oddziału/koła KSM.

 

Szczególnie ważne jest umożliwienie młodzieży udziału w wydarzeniach organizowanych przez Zarząd KSM. Udział w tych inicjatywach może nie tylko poszerzyć wiedzę na temat KSM-u, ma też szansę stać się impulsem do zapoczątkowania aktywnej działalności młodzieży w parafii oraz założenia oddziału/koła KSM.