ZJAZD DIECEZJALNY I WYBORY

Już dokładnie za miesiąc 2️⃣3️⃣października odbędzie się Zjazd Diecezjalny, na którym wspólnie będziemy wybierać Zarząd Diecezjalny i Diecezjlaną Komisję Rewizyjną XV kadencji. 😊

 

W myśl paragrafu 33 statutu KSM:

„Najwyższą władzą Stowarzyszenia w diecezji jest Zjazd Diecezjalny Stowarzyszenia. Uczestniczą w nim z urzędu prezesi oddziałów parafialnych i kół środowiskowych, księża asystenci, oraz – z wyboru – po jednym delegacie wybranym podczas zebrań oddziałów lub kół Stowarzyszenia”.

 

Zapraszamy do budynku Instytutu Teologiczno – Pastoralnego w Rzeszowie przy ul. Witolda 11a, rozpoczniemy o godz. 8:45 przygotowaniem do Eucharystii 🙏

Na Zjazd Diecezjalnych zapraszamy również Zastępowych, Liderów i Instruktorów 😃

 

Będziemy podsumowywać, wybierać, planować oraz wzajemnie się inspirować!

 

Do zobaczenia! 👋