WYBORY – KANDYDYDACI

Przedstawiamy Wam kandydatów do XV kadencji Zarządu Diecezjalnego oraz Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej ❗❗❗ 

ruhna Katarzyna Grabiec- Kandydatka do Zarządu Diecezjalnego 
 
Gotów! 
Moja przygoda z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży zaczęła się gdy mając 12 lat pierwszy raz przyszłam na spotkanie w oddziale przy parafii pw św. Brata Alberta w Kolbuszowej. Od tego czasu wiele się zmieniło, a formacja pomogła mi stać się tym kim jestem dzisiaj. Przez trzy kadencje pełniłam funkcję zastępcy prezesa oddziału, a w międzyczasie uczestniczyłam w Dniach Formacyjnych I i II stopnia, które ukończyłam w 2015 roku. 
Aktualnie od 2019 roku posługuję jako prowadząca Dni Formacyjne II stopnia. 
Jestem absolwentką Politechniki Rzeszowskiej, kierunku architektura i pracuję w biurze architektonicznym. 
Jestem perfekcjonistką, wytrwale dążę do celu i potrafię współpracować, w życiu skupiam się na rzeczach istotnych, a w KSM’ie priorytetem jest dla mnie formacja i służba. 

druh Marcin Urban- Kandydat do Zarządu Diecezjalnego 
 
Swoją drogę w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży rozpocząłem w moim parafialnym Oddziale w Kosowach w 2013 roku. Od października 2015 roku pełniłem funkcję Prezesa Oddziału. Od 2018 r. posługuję jako Lider Diecezjalny KSM DRz. W XIII kadencji Zarządu pełniłem funkcję Przedstawiciela Odpowiedzialnego przed Zarządem, a w poprzedniej kadencji funkcję Delegata na Krajową Radę KSM. Stowarzyszenie pokazało mi, jakim człowiekiem mogę być, sprawdziło moje umiejętności, uformowało moją obecną relację z Bogiem, dlatego nie mogę zostawić tego dla siebie, gdyż chcę mieć wpływ na członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Poprzez swoją dalszą działalność chcę oddać, w najlepszy możliwy sposób to, co uzyskałem sam będąc członkiem. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest dla mnie przestrzenią, w której ciągle się rozwijam. 

druhna Monika Korzępa– Kandydatka do Zarządu Diecezjalnego 
 
Gotów! 
Nazywam się Monika Korzępa i pochodzę z parafii pw. św. Brata Alberta w Kolbuszowej. To tam stawiałam swoje pierwsze kroki w KSM i służę do dnia dzisiejszego. Pełniłam kolejno funkcję sekretarza, prezesa a od 2018r. pełnię funkcję zastępcy prezesa oddziału. W 2013r. złożyłam Przyrzeczenie a od 2016r. posługuję w stowarzyszeniu jako lider, prowadząc turnusy, zimowiska, rekolekcje czy pracę w grupach, podczas różnych wydarzeń. W XIV Kadencji zarządu pełnię funkcję Skarbnika, jestem odpowiedziana za okręg kolbuszowski KSM DRz. Jestem absolwentką studiów II stopnia na kierunku Administracja. W XIV Kadencji Zarządu pełniłam funkcję Skarbika,a w trakcie jej trwania ukończyłam szkolenia specjalistyczne z zakresu fundraisngu, a KSM dał mi możliwość zdobycia doświadczenia w tej dziedzinie zapewniając staż na tym stanowisku. KSM jest dla mnie przestrzenią do ciągłego rozwoju osobistego i duchowego dlatego chcę nadal móc mu służyć i mieć wpływ na jego przyszłość. Poprzez swoją dalszą działalność chcę przyczynić się do budowania silnego Stowarzyszenia, któremu bardzo wiele zawdzięczam. 

druhna Sylwia Ciebiera– Kandydatka do Zarządu Diecezjalnego 
 
Mam na imię Sylwia. Mój staż w KSM-ie wynosi 9 lat. Jestem energiczną osobą, która nie boi się wyzwań i nowych doświadczeń. Interesuję się teatrem i uwielbiam pracę z ludźmi. Aktualnie studiuję psychologię na drugim roku. Jako Prezes Oddziału KSM Tyczyn nauczyłam się prowadzić grupy i organizować różne wydarzenia. Dzięki KSM-owi mogę rozwijać się na każdej płaszczyźnie. W relacjach staram się kierować miłością i pomocą drugiemu. Kandyduję do Zarządu dlatego, że chciałabym mieć możliwość dawać drugiemu człowiekowi dużo ciepła i miłości, tak samo jak ja kiedyś dostałam poprzez formację i mój czas w Stowarzyszeniu. Chcę też dzielić się wiarą i brać udział w Ewangelizacji wyrażając wdzięczność za to co dostałam. 

druhna Maria Strzała- Kandydatka do Zarządu Diecezjalnego 
 
Gotów! Pochodzę z parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu. Moja droga w KSM zaczęła się w 2014 roku, kiedy trafiłam na pierwsze spotkanie tej wspólnoty. Od tego czasu czynnie angażowałam się w życie parafii, udzielałam się na spotkaniach i współtworzyłam parafialny oddział. W 2015 roku złożyłam przyrzeczenie a w 2017 roku zostałam liderem diecezjalnym. KSM pozwala rozwijać mi swoje pasje, zdolności oraz ukazuje mi istotę służby drugiemu człowiekowi. Lubię czytać książki oraz śpiewać, dlatego z chęcią uczęszczam na chór parafialny. Jestem studentką pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Moją pasją jest praca z ludźmi, w szczególności dziećmi. Czas spędzony w ich towarzystwie przysparza mi wiele radości i uczy cierpliwości. Jestem osobą kreatywną, pomysłową i gotową na zdobywanie nowych doświadczeń. 

 

druh Michał Przywara- Kandydat do Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej 
 
Jestem studentem Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Biologia eksperymentalna. 
Z Katolickim Stowarzyszaniem Młodzieży jestem związany od 9 lat. Swoją przygodę rozpocząłem 
w Oddziale KSM DRz przy parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach, gdzie w latach 2017- 
2020 byłem Prezesem. W 2018 roku zostałem Liderem Diecezjalnym. Od tego też roku czynnie 
działam w Sekcji Medialnej KSM DRz jako grafik, a od roku 2020 jestem członkiem Krajowego 
Biura Komunikacji Medialnej. W czasie XIII kadencji Zarządu Diecezjalnego pełniłem funkcję 
Pełnomocnika Odpowiedzialnego przed Zarządem. Jestem osobą pracowitą, sumienną i dobrze 
zorganizowaną. Dużą przyjemność i radość sprawia mi praca z innymi. KSM bardzo mnie 
ukształtował, umocnił relację z Bogiem i stworzył przestrzeń do realizacji siebie. Kandydując do 
Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej, chcę pomóc w tworzeniu takiej przestrzeni dla kolejnych osób.

druh Mateusz Daniel- Kandydat do Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej 
 
Pochodzę z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach. Z KSM-em jestem związany od ponad 6 lat. Przez wiele lat czynnie angażowałem się w życie Oddziału i parafii. W 2018 r. zostałem Zastępowym KSM DRz oraz Kierownikiem Sekcji Medialnej. W czasie trwania XIII kadencji pełniłem funkcję Pełnomocnika Odpowiedzialnego przed Zarządem. Jestem osobą zaradną, sumienną, dbającą o powierzone zadania, radosną i gotową do pracy z drugim człowiekiem. 
Kandydując do Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej, pragnę jeszcze bardziej móc angażować się w życie Stowarzyszenia i Was droga Młodzieży. 

druhna Natalia Lisek- Kandydatka do Zarządu Diecezjalnego 
 
Gotów! Jestem studentką Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. W KSM-ie działam od 2013 roku. Przez wiele lat angażowałam się w działalność swojego oddziału parafialnego. Po ukończeniu formacji i osiągnięciu stopnia zastępowego, a następnie lidera czynnie działam także w KSM-ie na szczeblu diecezjalnym poprzez: prowadzenie spotkań w grupach, pracę z dziećmi i młodzieżą na turnusach wakacyjnych, rekolekcjach i zimowiskach. Bycie liderem daje mi wiele radości i satysfakcji. Jestem osobą zdyscyplinowaną i szybko się uczę. Chętnie podejmuję nowe wyzwania, by móc dzięki nim rozwijać siebie i swoje relacje z innymi ludźmi. Posługa w Stowarzyszeniu z pewnością jest ogromnym wyzwaniem, ale głęboko wierzę w to, że przyniesie ona piękne owoce. 

druh Szymon Guźda– Kandydat do Zarządu Diecezjalnego 
 
Gotów! Jestem Szymon i mam 19 lat. Na co dzień jestem uczniem IV klasy Technikum Ekonomicznego w Rzeszowie, więc powoli przygotowuję się do matury oraz egzaminu zawodowego. 
Pochodzę z oddziału Kolbuszowa Fara, z którym jestem związany od 2015r., a obecnie pełnię w nim funkcję Prezesa. 
Złożyłem przyrzeczenie w roku 2018, a od maja bieżącego 2021r. jestem liderem diecezjalnym. 
KSM dał mi bardzo wiele, a przede wszystkim pokazał właściwą drogę. Kandyduję do zarządu, ponieważ chcę się rozwijać działając na rzecz Stowarzyszenia, zdobywać doświadczenie oraz dzielić się z innymi swoją wiarą i zamiłowaniem do KSM-u.   

vdruhna Wioleta Biały- Kandydatka do Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej 

 
Wioleta Biały – w KSM-ie od 2011 roku. W ciągu minionych 10 lat rozwijając swoją wiarę, miałam możliwość zdobywać doświadczenie i wiedzę podczas pracy w Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej i Zarządzie KSM Archidiecezji Krakowskiej, a także formować siebie i innych w KSM Diecezji Rzeszowskiej. 
Wierzę, że zdobyte umiejętności, doświadczenie i predyspozycje jakie posiadam mogą posłużyć dobru i wypełnianiu misji Stowarzyszenia, dlatego kandyduję do Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej.   

druhna Kamila Sitek- Kandydatka do Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej 
 
Jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Edukacja Medialna. Obecnie pracuje i zaczęłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Pochodzę z parafii Krasne i tam stawiałam swojej pierwsze kroki w poznawaniu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. KSM tak naprawdę lepiej poznałam na swoim pierwszym turnusie w 2012 roku. Przyrzeczenie złożyłam w 2015 roku i wtedy też rozpoczęłam formację pierwszego stopnia. Wraz z ukończeniem formacji II stopnia objęłam funkcję koordynatora sekcji marketingowej do końca 2019 roku. Przez cały ten czas czynnie brałam udział w życiu Stowarzyszenia i dbałam o jego rozwój i promocję na szczeblu diecezjalnym.