Sprowozdanie roczne

Kierownictwa Oddziałów i Kół pamiętajcie o składaniu sprawozdań rocznych z Waszej działalności! 📑 

Sprawozdania można składać listowanie lub osobiście w naszym biurze do 3⃣1⃣stycznia! 😁 

Wzór należy pobrać, uzupełnić (najlepiej komputerowo) i wydrukować z naszej strony: