Rekolekcje przed przyrzeczeniem

Pełna przynależność do stowarzyszenia rozpoczyna się z chwilą złożenia przyrzeczenia.
Jeżeli chcesz rozpocząć niesamowitą przygodę z Jezusem we wspólnocie. Pragniesz służyć Bogu, Kościołowi a także Ojczyźnie – koniecznie przyjedź!

Dwa terminy rekolekcji. Prosimy by trzymać się wyznaczonych terminów!
17 – 19 XI – Dom bł. Karoliny w Rzeszowie – Okręgi: Rzeszowski, Głogowsko – Sokołowski, Kolbuszowski, Czudecko – Strzyżowski,
24 – 26 XI – Dom bł. Karoliny w Rzeszowie – Okręgi: Biecko – Gorlicki, Jasielski, Sędziszowsko – Ropczycki.

Zapisy poprzez formularz: https://docs.google.com/forms/d/1cA4ZQTq_cmH5w_X3zxzJN1hPYhIlsyBPEeO3jx235C4/viewform

Wymagania do złożenia przyrzeczenia:
– odbycie rekolekcji „Start w KSM”. Na rekolekcje przed przyrzeczeniem należy przywieźć świadectwo ukończenia, najlepiej kopię potwierdzoną podpisem Prezesa Oddziału. Nie można przystąpić do przyrzeczenia deklarując odbycie „startu” na najbliższych rekolekcjach po złożeniu przyrzeczenia!
* z rekolekcji „Start w KSM” zwolnione są osoby uczestniczące w II stopniu formacji oraz posiadające świadectwo ukończenia wakacyjnej zerówki bądź jedynki,
– ukończony 16. rok życia (rocznikowo).
– roczny staż kandydacki w Oddziale/ Kole.
– pozytywna opinia Prezesa, Ks. Asystenta Oddziału oraz Katechety szkolnego (wzór opinii w zakładce – „Do pobrania”).
– na rekolekcje należy przywieźć także dwa zdjęcia w wymiarze jak do legitymacji szkolnej.
– na rekolekcje należy również przywieść zgodę rodziców (wzór zgody na stronie www – w zakładce „Do pobrania”).
– Koszt rekolekcji to 85 zł (zakwaterowanie, wyżywanie + legitymacja oraz odznaka).