Przyrzeczenie 2020

Pełna przynależność do stowarzyszenia rozpoczyna się z chwilą złożenia przyrzeczenia.
Jeżeli chcesz rozpocząć niesamowitą przygodę z Jezusem we wspólnocie, pragniesz służyć Bogu, Kościołowi a także Ojczyźnie – koniecznie weź udział!

W związku z sytuacja epidemiologiczną w Polsce, w tym roku Rekolekcje przed Przyrzeczeniem będą się odbywać w formie on-line.
Od 9.11 do 13.11 na naszym fanpage’u na Facebooku będą publikowane treści medialne dotyczące przygotowania tożsamościowego kandydatów.
15.11, w godzinach popołudniowych, odbędzie się Dzień Skupienia dla kandydatów, na którym to ks. Nikodem Rybczyk przybliży istotę Duchowości Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Od 16.11 do 20.11 będą prowadzone rozmowy z członkami Zarządu Diecezjalnego nt. przynależności do Stowarzyszenia.
Złożenie Przyrzeczenia będzie się odbywać 21.11, w Wigilię Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata w poszczególnych okręgach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej. Dokładne miejsca zostaną podane po zakończeniu zapisów

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata przeżywana będzie w parafiach.

Wymagania do złożenia przyrzeczenia:
– odbycie rekolekcji „Start w KSM”. Świadectwo Ukończenia 'Startu w KSM’ należy przesłać skanem najpóźniej do dnia 16.11 na adres: biuro@rzeszow.ksm.org.pl
* z rekolekcji „Start w KSM” zwolnione są osoby uczestniczące w II stopniu formacji oraz posiadające świadectwo ukończenia wakacyjnej zerówki bądź jedynki,

– uczestnictwo w dniu skupienia;
– odbycie rozmów (online) z członkami Zarządu
– ukończony 16. rok życia (najpóźniej w dniu przyrzeczenia).
– roczny staż kandydacki w Oddziale/ Kole.
– pozytywna opinia Prezesa, Ks. Asystenta Oddziału (wzór opinii już na stronie www.rzeszow.ksm.org.pl w zakładce „Do pobrania”).
– dwa zdjęcia, dostarczone do biura KSM lub przesłane pocztą na adres Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej, ul. Dębicka 62, 35-503 Rzeszów NAJPÓŹNIEJ W DNIU ZGŁOSZENIA
– w ciągu 48 godzin od zgłoszenia należy przelać 17 zł (koszt odznaki i legitymacji). Numer konta : 73 1140 2017 0000 4502 1125 7203, tytuł przelewy: IMIĘ I NAZWISKO PRZYRZECZENIE

Wszystkie dodatkowe informacje, wytyczne związane z rozmowami oraz treści i materiały zostaną udostępnione oraz przesłane na Twój adres mailowy.

 
W razie wszelkich pytań wątpliwości zapraszamy do kontaktu z członkami Zarządu.