Pierwszy etap remontu- ROZBIÓRKA- wystartował!

Przy pomocy ponad 40 niezawodnych wolontariuszy udało nam się zrobić już naprawdę dużo!

 

Obecna sytuacja, głównie brak możliwości spotkań sprawia, że utrzymanie Domu

Rekolekcyjnego oraz kontynuowanie prac remontowych nie jest proste. Ciągle szukamy nowych

sposobów i metod rozwoju, piszemy projekty, podejmujemy współprace z innymi organizacjami, aby

nasz dom, żył i służył młodzieży oraz społeczności lokalnej.

 

I Ty możesz nam pomóc spełnić marzenia!

Bardzo prosimy o przekazanie nam darowizny na cele remontowe!

 

Numer konta bankowego 27 1140 2004 0000 3902 8074 2559

 

Dom rekolekcyjny od wielu lat służy młodzieży z terenu całej diecezji, stając się ich miejscem

spotkań, zawierania znajomości, a niekiedy drugim domem. Odbywają się w nim szkolenia, warsztaty,

konferencje, obozy wypoczynkowe i rekolekcje. Podejmowane w ośrodku inicjatywy i działania

 

aktywizują młodych ludzi, mobilizują do działania i zapobiegają wykluczeniu społecznemu. W naszym