Okręg ropczycko-sędziszowski

W sobotę – 11 marca – w parafii św. Barbary w Ropczycach odbyło się spotkanie Okręgu ropczycko-sędziszowskiego. Na spotkaniu obecnych było blisko 55 młodych z następujących oddziałów KSM: Borek Wielki, Czarna Sędziszowska, Kawęczyn, Łączki Kucharskie, Mała, Ropczyce św. Barbary, Ropczyce św. Michała Archanioła, Wielopole Skrzyńskie, Zagorzyce Jest to drugie, tego typu spotkanie. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Eucharystią, po której wszyscy zebrani przeszli do domu parafialnego, gdzie miało miejsce spotkanie merytoryczne – omówiono bieżące sprawy, przedstawiciele zarządu wraz z ks. Krzysztofem podkreślali jak ważna jest integracja oraz współdziałanie. KSM-owicze zostali zaproszeni do kontaktowania się w obrębie swojego okręgu i współdziałania przy organizacji wszelkiego rodzaju inicjatyw.