I Niedziela Wielkiego Postu

Kilka dni temu rozpoczęliśmy kolejny okres liturgiczny, dziś w Kościele przeżywamy I Niedzielę Wielkiego Postu 🙏
Dziś św. Łukasz pisze o kuszeniu Syna Bożego, przedstawia Chrystusa w sytuacji, w której doświadcza On pokusy, szatan próbuje przekonać Jezusa do swoich racji, wystawia Go na próbę. Ta scena pokazuje nam jeszcze raz, jak bardzo Bóg postanowił upodobnić się do człowieka 🤯 Chrystus, jak każdy z nas, doświadczył pewnej próby, tym samym pokazał nam jednak, że z Bożą pomocą jesteśmy w stanie nie poddawać się podszeptom złego.
„Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam” – na początku tej wielkopostnej drogi nie bójmy się wołać do Chrystusa słowami dzisiejszego psalmu 😇
W chwilach słabości Pan przyjdzie nam z pomocą, On sam będzie naszą siłą, naszym schronieniem i pokojem!