GOTÓW?

1. Wszystkie osoby pragnące włączyć się w przygotowanie przedstawienia – jasełek na spotkanie opłatkowe prosimy o kontakt z druhną Jadzią Czachor tel. 721 82 712 oraz fb. Termin zgłoszeń: 11 grudnia (niedziela – wieczorem).

2. Wszystkich, którzy chcą pomóc przy pracach porządkowych w naszym domu rekolekcyjnym w Rzeszowie – Przybyszówce w najbliższy czwartek od godziny 9:00, zakończenie prac przewidywane na późne godziny popołudniowe.