Formacja

Formacja w naszym Stowarzyszeniu jest cyklem weekendowych spotkań odbywających się na I i II°, podczas których młodzi ludzie mają okazję do formowania własnego serca poprzez Eucharystię, sakrament pokuty i pojednania oraz słuchanie Słowa Bożego. Ponadto uczą się jak zostać dobrym liderem grupy, uczestnicząc w warsztatach dotyczących wystąpień publicznych czy radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

To wszystko daje młodym wiele nowych umiejętności, potrzebnych także
w codziennym życiu, otwiera ich na ludzi, a także kształtuje ich relacje z Bogiem. Formacja I° wprowadza młodych ludzi w struktury KSM-u. Pokazuje różne formy, które mogą wykorzystać w swoich oddziałach, aby ciekawiej poprowadzić cotygodniowe spotkania wspólnoty, a także daje duży wachlarz pomysłów na organizacje różnego rodzaju przedsięwzięć. Ponadto nastawia młodzież na aktywne działanie w swojej parafii na wielu płaszczyznach, a także przygotowuje do roli zastępowego na turnusach wakacyjnych. Formacja I° kończy się wyjazdem na turnus wakacyjny w charakterze pomocnika zastępowego.

Na weekendzie nie brakuje także codziennej Eucharystii, czytania Pisma Świętego czy adoracji Najświętszego Sakramentu. Po odbyciu praktyk jako pomocnik zastępowego oraz spełnieniu innych wymogów podanych na formacji I°, młodzież kierowana jest na formację II°. Jest to forma zbliżona do poprzedniej, różni się jednak poruszanymi tematami i pokazuje, jak wejść jeszcze głębiej w relację z Jezusem. Uczy dojrzałości w życiu, a także w wierze oraz wlewa w serca młodych ludzi chęć działania zarówno na szczeblu parafialnym, jak i diecezjalnym. Formacja II° przygotowuje także do pełnienia na obozach wakacyjnych funkcji zastępowego (wychowawcy), daje możliwość uczestniczenia w różnych warsztatach, a przede wszystkim w kursie wychowawcy.

Po zakończeniu etapu drugiego uczestnicy uzyskują tytuł zastępowego oraz możliwość dalszego formowania się na Stopniu Stałej Formacji, która od 2018 roku przybrała formę Biblijnych Wtorków. Są to wieczorne spotkania, na których rozważany jest fragment Pisma Świętego. Nie brakuje na nich także adoracji Najświętszego Sakramentu oraz wzajemnej integracji.