Duchowa Adopcja Maturzystów

Już 8 czerwca abiturienci z całej Polski przystąpią do Egzaminu Dojrzałości – w tym roku dość wyjątkowego. Będzie to trudny czas pełen stresu. W związku z tym wychodzimy z inicjatywą Duchowej Adopcji Maturzystów. Przez cały czerwiec chcemy modlić się Litanią do Serca Pana Jezusa za tegorocznych maturzystów. O pokój w sercu, światło Ducha Świętego, a także pomoc w rozeznawaniu powołania.  

Zdajesz w tym roku maturę? Potrzebujesz wsparcia modlitewnego? Zgłoś się do nas przez formularza, a my przekażemy Cię pod wsparcie konkretnej osoby. W odpowiedzi dostaniesz mail, aby mieć pewność, że Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.  

Chcesz pomóc maturzystom, którzy w tym roku dodatkowo nie mają łatwo? Zapisz się przez formularz, a Twojej modlitwie powierzymy jedną osobę, za którą codziennie będziesz się modlić Litanią do Serca Pana Jezusa. Za pośrednictwem maila poinformujemy Cię, jako konkretnie to będzie osoba. 

 

Po wypełnieniu formularza oczekuj maila z potwierdzeniem zgłoszenia. 

Maturzystów będziemy polecać w Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 

Kyrie, elejson., Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 

Chryste, usłysz nas., Chryste, wysłuchaj nas. 

  

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 

  

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami. 

  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

  1. K. Jezu cichy i pokornego serca.
    W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

    Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, † daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, * i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.