ADORACJA

Przygotowując się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego w sobotę 13 marca w kościele Parafialnym św. Mikołaja w Rzeszowie odbyło się czuwanie pt. ,,Uczta Miłości”, prowadzone przez Sekcję Muzyczną wraz z ks. Tomaszem Ryczkiem. Tematem przewodnim była uczta w Betanii. Na tym fragmencie Pisma Świętego opierały się teksty rozważań. 📖

 

Tak, jak Jezus na sześć dni przed Paschą udał się na wieczerzę, tak i my spotkaliśmi się na „Uczcie Miłości” przed Najświętszym Sakramentem przygotowując się do ważnego czasu jakim jest Zmartwychwstanie. Rozważając czyny Łazarza wskrzeszonego z martwych, Marty, która chce ukochać oddaniem Jezusa oraz Marii, która w cichym i pokornym geście miłości adoruje Go, gotowa ponieść dla Niego nawet wielki wydatek, utożsamiamy się z tymi trzema postaciami jako filarami symbolizującymi dar więzi duchowej, codziennej troski oraz ludzkiej intymności. Zasiedliśmy do naszej „duchowej uczty”, by wypełnić się tymi darami oraz obecnością Jezusa, tak jak kiedyś Marta, Maria i Łazarz.