Spotkanie Prezesów i Księży Asystentów on-line

Rozpoczynamy serię spotkań on-line dla Prezesów i Księży Asystentów oddziałów parafialnych. Pierwsze spotkanie będzie dla okręgu Biecko-Gorlickiego, Jasło- Nowy Żmigród oraz Czudecko- Strzyżowskiego. Natomiast kolejne dla Rzeszowskiego, Kolbuszowskiego, Sokołowskiego oraz Ropczycko- Sędziszowskiego. Prosimy o modlitwę, by były to twórcze i inspirujące spotkania dla nas wszystkich! 🙏