Zjazd Diecezjalny

Drodzy KSM-owicze!
Zapraszamy wszystkich do udziału w Zjeździe Diecezjalnym 🙂 Odbędzie się on 22 X br. w Rzeszowie (szczegółowy plan zostanie podany w najbliższym czasie).

„Najwyższą władzą Stowarzyszenia w diecezji jest Zjazd Diecezjalny Stowarzyszenia. Uczestniczą w nim z urzędu prezesi oddziałów parafialnych i kół środowiskowych, księża asystenci, oraz – z wyboru – po jednym delegacie wybranym podczas zebrań oddziałów lub kół Stowarzyszenia.” – &33 Statut KSM

Do udziału w Zjeździe zapraszamy kierownictwa, zastępowych, pomocników zastępowych, muzycznych oraz osoby, którym dobro stowarzyszenia nie jest obojętne.

Pielęgnujmy w sobie cnotę odpowiedzialności za środowisko w którym wzrastamy i poznajemy Jezusa Chrystusa

Plan wydarzenia jest następujący:
8.30 – przygotowanie Mszy Świętej,
9.00 – Eucharystia – w kościele Świętego Krzyża w Rzeszowie – po Mszy Świętej spotkanie merytoryczne w budynku Kurii Diecezjalnej – ul. Zamkowa 4 – Rzeszów.
Zakończenie ok. godz. 13.00