Zjazd Diecezjalny

21go października w Instytucie Teologiczno – Pastoralnym w Rzeszowie odbył się Zjazd diecezjalny. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią, po której nastąpiła część sprawozdawcza i informacyjna, podziękowanie ustępującemu Zarządowi i KR oraz wybory do XIII kadencji Zarządu i KR KSM DRz.

Kandydaci na prezesa to: Patryk Czech, Paweł Grodzki i Monika Ochałek.
Do Zarządu weszli również: Jadwiga Czachor, Weronika Lepucka, Piotr Karkut i Sylwia Stanisz.

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący – Edyta Ciężkowska
Z-ca Przewodniczącego- Aleksandra Bieniasz
Sekretarz KR – Ewa Kupiszewska

Ustępującemu Zarządowi życzymy wielu łask Bożych. Niech ten czas służby na szczeblu diecezjalnym, stanie się dla Was skarbnicą doświadczenia potrzebnego w życiu codziennym.

Galeria zdjęć dostępna tutaj.