XXXI Światowy Dzień Młodzieży w Rzeszowie

Uroczystości związane z XXXI Światowym Dniem Młodzieży w diecezji rzeszowskiej odbędą się pod hasłem „Gdzie młodzi – tam wiosna”.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:30 w Parku Papieskim, gdzie nastąpi powitanie przez Pasterza Diecezji. O oprawę muzyczną w tym miejscu zadba diecezjalny Chór ŚDM. Następnie wszyscy udadzą się do Katedry, gdzie o godzinie 12:00 rozpocznie się celebra Liturgii Niedzieli Palmowej pod przewodnictwem J. E. Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby. Po jej zakończeniu nastąpi przejazd do Domu Diecezjalnego Tabor. Tam nastąpi modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego. Na zakończenie na Taborze zagra zespół Siewcy Lednicy.

 

Zapraszamy!