VII Mistrzostwa Polski KSM w Piłkę Siatkową

VII Mistrzostwa Polski Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Piłkę Siatkową, 10-12 Czerwca 2016, Rzeszów


Czekamy na was!


Zostań Wolontariuszem VII Mistrzostw Polski Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Piłkę Siatkową – kliknij tutaj.

Zaproszenie ks. Biskupa:Plan Mistrzostw:

Plan

 

 

 

 

 

 

 

Mistrzostwa Polski KSM w Piłkę siatkową – spotRegulamin VII Mistrzostw Polski Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Piłkę Siatkową

I. Postanowienia ogólne.

art. 1. Mistrzostwa odbędą się w dniach od 10 czerwca do 12 czerwca 2016 r.
art. 2. Mistrzostwa swoim zasięgiem obejmą teren miasta Rzeszowa oraz miejscowość Zaczernie.
art. 3. Organizatorem Mistrzostw jest: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej.

II. Warunki udziału.

art. 4. Do udziału w Mistrzostwach drużyny reprezentujące daną diecezję zgłasza wyłącznie członek Zarządu diecezjalnego.
art. 5. Każda diecezja może wydelegować jedną drużynę żeńską i jedną męską.
art. 6. Przed przystąpieniem do rozgrywek członek Zarządu KSM danej diecezji zobowiązany jest dostarczyć imienną listę zawodników wraz z odpowiednią kwotą pieniężną.
art. 7. Tylko zawodnicy wpisani na Kartę Zgłoszeniową mają prawo do udziału w rozgrywkach.
art. 8. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach mogą być reprezentantami tylko jednej drużyny.
art. 9. Zespół może składać się maksymalnie z 10 zawodników, księdza asystenta, trenera, lekarza oraz max. 7 kibiców.
art. 10. Zawodnikiem może być osoba po przyrzeczeniu, kandydat, sympatyk KSM lub osoba związana z Kościołem.
art. 11. W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy są zrzeszeni lub w ostatnich dwóch latach grali w klubach piłki siatkowej, z wyjątkiem osób legitymujących się legitymacją Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

III. Organizacja rozgrywek

art. 12. Turniej będzie rozgrywany systemem pucharowym.
art. 13. Zgłoszone zespoły zostaną podzielone po 4 drużyny w grupie.
art. 14. Terminy i miejsce spotkań wyznacza organizator.
art. 15. Godzina podana w terminarzu jest godziną wejścia na płytę boiska i rozpoczęcia rozgrzewki, która trwa maksymalnie 10 min. Niestawienie się drużyny do czasu zakończenia rozgrzewki oznacza walkower na korzyść drużyny przeciwnej w stosunku 0 : 2 punktów.
art. 16. W przypadku mniejszej ilości drużyn organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek.

IV. Harmonogram rozgrywek

art. 17. Na podstawie losowania przeprowadzonego przez organizatora turnieju, zostanie ustalony podział na grupy.
art. 18. Terminarz rozgrywek zostanie ustalony przez organizatora.

V. Przepisy gry

art. 19. Obowiązują najnowsze przepisy określone w „Międzynarodowych Przepisach Gry w Piłkę Siatkową” .
art. 20. W przypadku gdy drużyna będzie liczyła mniej niż sześciu zawodników (np. z powodu niestawienia się kompletnego składu drużyny, kontuzji zawodników, bądź dyskwalifikacji, wykluczenia zawodnika) dana drużyna przegrywa spotkanie walkowerem.
art. 20. Mecz prowadzą sędziowie wcześniej do tego uprawnieni.
art. 21. Mecze we wszystkich fazach toczą się do dwóch wygranych setów do 25 pkt., w przypadku remisu w setach 1 : 1, trzeci decydujący set rozgrywany będzie tiebreakiem do 15 pkt. z przewagą 2 pkt.
– Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu liczenia punktów.
art. 22. Punktacja w grupach jest następująca:
a) wygrane spotkanie: 2 pkt.
b) przegrane spotkanie: 1 pkt.
c) walkower: 3 pkt.
art. 23. W przypadku niestawienia się obydwu drużyn w wyznaczonym przez organizatora terminie, wynik meczu weryfikowany będzie jako obustronny walkower (obie drużyny otrzymują po zero punktów).
art. 24. Każdy zespół ma prawo, w każdym secie, do maksymalnie dwóch przerw na odpoczynek i sześciu zmian zawodników.
art. 25. Wszystkie przerwy między setami trwają po 3 minut, a przerwy na żądanie 30 sekund.
art. 26. Każdy zespół spośród 10 zawodników zgłoszonych do gry, może zarejestrować maksymalnie dwóch zawodników wyspecjalizowanych w grze obronnej, zwanych „Libero”.
art. 27. Siatka umieszczona z antenkami jest na wysokości 2,43 m dla mężczyzn i 2,24 m dla kobiet.
art. 28. Kolor i wzór koszulek, musi być jednakowy dla całego zespołu. Koszulki muszą być ponumerowane.
art. 29. Zawodnicy noszą okulary lub szkła kontaktowe na własne ryzyko.

VI. Postanowienia organizacyjne

art. 30. Kapitan drużyny zgłasza sędziemu gotowość drużyny do gry w spotkaniu.
art. 31. Kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędzią.
art. 32. Z powodu małej ilości czasu na rozegranie turnieju, organizator nie dopuszcza przekładania przez drużyny terminów meczów.
art. 33. Na terenie płyty boiska obowiązuje obuwie sportowe z jasną (białą) podeszwą.
art. 34. Wejście na płytę boiska dopuszczalne jest tylko za zgodą organizatora lub sędziego.
art. 35. Drużyna powinna się zgłosić do organizatorów na 15 min przed rozgrywanym przez siebie meczem.
art. 36. Mecze rozgrywane są według zasady fair-play i z poszanowaniem zasad dobrego wychowania.
art. 37. Kibice oraz zawodnicy mają zakaz używania niecenzuralnych i obraźliwych słów podczas Mistrzostw.
art. 38. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów w miejscach noclegowych, obiektach sportowych i w miejscach ustawowo zabronionych. Obowiązuje ponad to całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz używania jakichkolwiek środków odurzających. Spożywanie napojów alkoholowych oraz używanie jakichkolwiek środków odurzających skutkuje dyskwalifikacją drużyny.
art. 39. Uczestnictwo we Mszach Świętych oraz innych wydarzeniach przygotowanych prze organizatorów podczas turnieju jest obowiązkowe.

VII. Postanowienia końcowe

art. 40. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 3 czerwca 2016 r. na adres: biuro@rzeszow.ksm.org.pl .
Kwotę za uczestnictwo należy uiścić do dnia 3 czerwca 2016 r. na rachunek:
73 1140 2017 0000 4502 1125 7203.

Biuro Zarządu KSM Diecezji Rzeszowskiej
Ul. Tadeusza Rejtana 21, 35-303 Rzeszów

art. 41. Koszt uczestnictwa od osoby wynosi 120 zł.

art. 42. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry sędzia samodzielnie lub na prośbę organizatora ma prawo:
– weryfikacji wyniku meczu,
– dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny ze spotkania, bądź rozgrywek.
art. 43. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w turnieju osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie rozgrywania konkurencji.
art. 44. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w czasie trwania zawodów.
art. 45. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów meczów w czasie trwania Mistrzostw zarówno w rundzie zasadniczej, jak i finałowej.
art. 46. Regulamin ten zostaje przekazany kapitanowi każdej drużyny.
art. 47. Kapitan jest zobowiązany zapoznać pozostałych zawodników swojej drużyny z niniejszym regulaminem.
art. 48. Każdy z zawodników po zapoznaniu się z regulaminem składa swój podpis, potwierdzający zapoznanie się z jego treścią i zarazem chęć przestrzegania.
art. 49. Podpisanie regulaminu jest wymogiem koniecznym do wzięcia udziału w Mistrzostwach.
art. 50. Kapitanowie drużyn są zobowiązani do dostarczenia podpisanych regulaminów przed rozpoczęciem pierwszego meczu ich drużyny.
art. 51. Niedostarczenie regulaminu z podpisami zawodników w wyznaczonym terminie grozi niedopuszczeniem drużyny do rozgrywek.
art. 52. Każdy zawodnik zobowiązany jest również do przestrzegania regulaminów noclegu i sal na których będą rozgrywane mecze oraz odbywały się wydarzenia powiązane z Mistrzostwami.
art. 53. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać:
a) ks. Paweł Tomoń – Diecezjalny Asystent KSM Diecezji Rzeszowskiej – tel. 604 051 775
b) Anna Dzwonkowicz – Prezes Zarządu KSM Diecezji Rzeszowskiej – tel. 663 579 220
c) Patryk Czech – Zastępca Prezesa Zarządu KSM Diecezji Rzeszowskiej – tel. 665 198 471
art. 54. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmian w programie turnieju.
art. 55. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w niniejszym regulaminie.
art. 56. Niniejszy regulamin wchodzi w życie po jego ogłoszeniu, tj. 16 maja 2016 r.

W imieniu organizatorów:

Anna Dzwonkowicz
Prezes Zarządu KSM Diecezji Rzeszowskiej

Kontakt do organizatorów:

ks. Paweł Tomoń – 604 051 775 – ptomon@rzeszow.opoka.org.pl
Anna Dzwonkowicz – 663 579 220 – anna.dzwonkowicz@gmail.com
Patryk Czech – 665 198 471 – patryk0793@onet.pl