Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Dziś każdy KSM-owicz świętuje! Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kojarzy nam się zarówno z ostatnią niedzielą roku liturgicznego, jak i naszym świętem patronalnym. Dlatego zachęcamy do zatrzymania się i refleksji nad tym, co to znaczy być prawdziwym członkiem KSM-u. Pomódlmy się dziś również za Stowarzyszenie, a w szczególności za nowych członków, którzy złożą dziś uroczyste przyrzeczenie. 🙏🏻 Zaprośmy Chrystusa do panowania w naszych sercach ❤️