Spotkanie Okręgu Jasielskiego

Informujemy, że dnia 9 X br. odbędzie się spotkanie okręgu jasielskiego! 😀
Zapraszamy wszystkie oddziały działające w obrębie tego okręgu o włączenie się w wydarzenie. Rozpoczynamy Eucharystią o godz. 15.00 w Sanktuarium MB Zawierzenia w Tarnowcu. Później odbędzie się spotkanie tematyczne oraz grill 🙂
Wszelkich dodatkowych informacji udziela druhna Anna Dzwonkowicz.