Okręg Kolbuszowski

Informujemy, że 30 września br. odbędzie się spotkanie okręgu kolbuszowskiego!
Zapraszamy wszystkie oddziały działające w obrębie tego okręgu o włączenie się w wydarzenie. Rozpoczynamy Eucharystią o godz. 16.00 w kościele p.w Wszystkich Świętych w Kolbuszowej. Następnie przejdziemy do Miejskiego Domu Kultury, gdzie odbędzie się spotkanie tematyczne oraz dyskoteka.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela druhna Kinga Drozd.