Odwiedziny Desznicy

W niedzielę 13go marca KSM -owicze odwiedzili Desznicę! Celem spotkania były m. in. rozmowy na temat przygotowań do wakacji.