Niedziela Palmowa

Kiedy Jezus wjeżdża na osiołku do Jerozolimy, tłumy witają Go jak prawdziwego króla: „Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony, Ten który przychodzi w imię Pańskie!”🙏 Ludzie ścielą przed Nim swoje płaszcze, oddają Mu cześć. Chrystus wiedział przecież, że zaledwie za kilka dni ich okrzyk uwielbienia zamieni się w najcięższe oskarżenie: „Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!”.

Ten wielbiony dziś Syn Dawida zostanie ubiczowany, będzie torturowany, wyśmiewany, aż wreszcie przyjmie okrutną, najbardziej haniebną śmierć 😥 Bóg umrze, ale nie pozostanie w grobie na długo. On jest Życiem, jest prawdziwym Panem, jedynym Władcą i nawet w momencie, w którym będzie On poniżany, bity, zabijany – będzie Królem, będzie Tym, który ma władzę i – mimo wszystko – kontrolę nad całą sytuacją.

Jezu, daj nam w tym wyjątkowym czasie, w tym szczególnym tygodniu w roku, towarzyszyć Ci i patrzeć na Ciebie zawsze jak na Pana i Króla, nawet wtedy, gdy zawiśniesz za nas na drzewie krzyża