Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Wspominamy żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Tego dnia w 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce.

Troska o ojczyznę powinna być immanentną cechą KSM-owicza, czymś co wypływa z jego wnętrza, a nie wynika z presji otoczenia, czy z chwilowej mody. Nasza pamięć o bohaterach nie może ograniczać się tylko do świąt 11 listopada, czy 1 marca. Mamy służyć Bogu i Ojczyźnie – tak ułożone zdanie sugeruje nam, że te dwie rzeczywistości mają być dla nas tak samo ważne. Nie ma dobrego KSM-owicza, któremu nie jest bliski patriotyzm.

Tylko czym tak naprawdę jest patriotyzm? Odpowiedzi na pewno jest wiele, ale chyba najtrafniejszej udzielił nam Jan Paweł II podczas II Pielgrzymki do Polski na Jasnej Górze 18 VI 1983 r.: „czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kształtuje. Może czasem zazdrościmy Francuzom, Niemcom czy Amerykanom, że ich imię nie jest związane z takim kosztem historii. Że tak łatwo są wolni. Podczas gdy nasza polska wolność tak dużo kosztuje. Nie będę, moi Drodzy, przeprowadzał analizy porównawczej. Powiem tylko że to, co kosztuje, właśnie stanowi wartość. Nie można zaś być prawdziwie wolnym bez rzetelnego i głębokiego stosunku do wartości. Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała. Natomiast czuwajmy przy wszystkim, co stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleń, starając się wzbogacić to dziedzictwo. Naród zaś jest przede wszystkim bogaty ludźmi Bogaty człowiekiem. Bogaty młodzieżą! Bogaty każdym, który czuwa w imię prawdy, ona bowiem nadaje kształt miłości”

Po pierwsze mamy po prostu czuwać – pielęgnować pamięć o wydarzeniach ważnych dla Polski i o bohaterach którzy oddali życie, abyśmy mogli być wolni. Dziś piątek – dzień w którym wielu z was uda się na spotkania waszych oddziałów. Może to dobry czas, aby oprócz wspólnej zabawy, rozmów i formacji znaleźć również czas na przypomnienie, kim byli Żołnierze Wyklęci i modlitwę za nich.

Po drugie zaś mamy wzbogacać to, o co walczyli i co budowali nasi przodkowie. A skoro naród jest bogaty ludźmi, to mamy tak naprawdę wzbogacać siebie. Nie rezygnujmy więc z formacji osobistej na każdej płaszczyźnie – duchowej, fizycznej itd.

I choć, jak przestrzega Jan Paweł II, te dwa zadania mogą nas bardzo dużo kosztować,  to pamiętajmy, że tylko to co kosztuje stanowi wartość. To wiedzieli i o tym pamiętali właśnie Żołnierze Wyklęci

Zróbmy więc wszystko, aby Polska była bogata ludźmi, bogata młodzieżą, bogata KSM-owiczami.

Z KSM-owskim GOTÓW!
Paweł Grodzki
Prezes Zarządu
KSM Diecezji Rzeszowskiej