Kwaterka Desznica

22go sierpnia była moc! Desznica w 99% przygotowana do zimowania. Dziękujemy ekipie druhenek i druhów!