Diecezjalne Mistrzostwa w Piłce Siatkowej

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Data: 11.02.2017 r.

Uwaga – Godzina rozpoczęcia zawodów uległa zmianie z godz. 9:00 na 11:00.

Plan Spotkania:

11.00 Msza Święta w parafii św. Jadwigi w Gorlicach
Inauguracja Turnieju na Hali sportowej – OSiR w Gorlicach

Zapisy do 08.02.2017 r. u członków Zarządu KSM lub przez poniższy formularz, który jest dostępny pod następującym adresem: https://goo.gl/forms/e2BQNYATf6f0c9Eu2

Regulamin jest dostępny do pobrania tutaj.

Regulamin Mistrzostw Diecezji Rzeszowskiej w Piłce Siatkowej

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

– OSiR Gorlice –

 

  1. Postanowienia ogólne:

1.1. Data turnieju: 11.02.2017 r.

1.2. Miejsce: Hala sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach – ul. Sportowa 9, 38-300 Gorlice.

1.3. Wpisowe: 40 zł od drużyny.

1.4. Organizatorem turnieju jest:

Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej oraz Oddział KSM przy parafii:
MB Królowej w Krygu i św. Jadwigi w Gorlicach.

  1. Warunki udziału:

2.1. Do udziału w Mistrzostwach zgłaszają się drużyny z Diecezji Rzeszowskiej

2.2. Każdy oddział/koło może wydelegować dwie drużyny – żeńską i męską, bądź dwie żeńskie, bądź dwie męskie.

2.3. Tylko zawodnicy wpisani na listę startową mają prawo do udziału w rozgrywkach.

2.4. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach mogą być reprezentantami tylko jednej drużyny.

2.5. Zespół może składać się maksymalnie z 10 zawodników.

2.6. Zawodnikiem może być osoba po przyrzeczeniu, kandydat, sympatyk KSM lub osoba związana
z Kościołem.

  1. Organizacja rozgrywek:

3.1. Turniej będzie rozgrywany systemem pucharowym.

3.2. Zgłoszone zespoły zostaną podzielone na 2 grupy.

3.3. Terminy i miejsce spotkań wyznacza organizator.

3.4. Godzina podana w terminarzu jest godziną wejścia na płytę boiska i rozpoczęcia rozgrzewki, która trwa maksymalnie 5 min. Niestawienie się drużyny do czasu zakończenia rozgrzewki oznacza walkower na korzyść drużyny przeciwnej w stosunku 0 : 2 punktów.

3.5. W przypadku mniejszej ilości drużyn organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek.

  1. Harmonogram rozgrywek

4.1. Na podstawie losowania przeprowadzonego przez organizatora turnieju, zostanie ustalony podział na grupy.

4.2. Terminarz rozgrywek zostanie ustalony przez organizatora.

  1. Przepisy gry

5.1. Obowiązują najnowsze przepisy określone w „Międzynarodowych Przepisach Gry w Piłkę Siatkową”.

5.2. W przypadku, gdy drużyna będzie liczyła pięciu zawodników (np. z powodu niestawienia się kompletnego składu drużyny, kontuzji zawodników, bądź dyskwalifikacji, wykluczenia zawodnika) dana drużyna przegrywa spotkanie walkowerem.

5.3. Mecz prowadzą sędziowie wcześniej do tego uprawnieni.

5.4. Mecze we wszystkich fazach toczą się do dwóch wygranych setów do 15 pkt., W przypadku remisu w setach 1 : 1, trzeci decydujący set rozgrywany będzie tiebreakiem do 10 pkt. z przewagą 2 pkt.

5.5. Punktacja w grupach jest następująca:

wygrane spotkanie: 2 pkt.

przegrane spotkanie: 1 pkt.

walkower: 2 pkt.

5.6. W przypadku niestawienia się obydwu drużyn w wyznaczonym przez organizatora terminie, wynik meczu weryfikowany będzie jako obustronny walkower (obie drużyny otrzymują po zero punktów).

5.7. Każdy zespół ma prawo, w każdym secie, do maksymalnie jednej przerwy na odpoczynek i sześciu zmian zawodników.

5.8. Wszystkie przerwy między setami trwają po 2 minuty, a przerwy na żądanie 30 sekund.

5.9. Każdy zespół spośród 10–ciu zawodników zgłoszonych do gry, może zarejestrować jednego zawodnika wyspecjalizowanego w grze obronnej, zwanego „Libero”.

5.10. Siatka umieszczona z antenkami jest na wysokości 2,35 m dla mężczyzn i 2,15 m dla kobiet.

5.11. Kolor koszulek, musi być jednakowy dla całego zespołu.

5.12. Zawodnicy noszą okulary lub szkła kontaktowe na własne ryzyko.

  1. Postanowienia organizacyjne

6.1. Kapitan drużyny zgłasza sędziemu gotowość drużyny do gry w spotkaniu.

6.2. Kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędzią.

6.3. Z powodu małej ilości czasu na rozegranie turnieju, organizator nie dopuszcza przekładania przez drużyny terminów meczów.

6.4. Na terenie płyty boiska obowiązuje obuwie sportowe z jasną (białą) podeszwą.

6.5. Wejście na płytę boiska dopuszczalne jest tylko za zgodą organizatora lub sędziego.

6.6. Mecze rozgrywane są według zasady fair-play i z poszanowaniem zasad dobrego wychowania.

6.7. Kibice oraz zawodnicy mają zakaz używania niecenzuralnych i obraźliwych słów podczas Mistrzostw.

6.8. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych oraz używania jakichkolwiek środków odurzających.

6.9. Uczestnictwo we Mszy Świętej podczas turnieju jest obowiązkowe.

  1. Postanowienia końcowe

7.1. Zgłoszenia będą przyjmowane do 08.02.2017 r. u członków Zarządu KSM.

7.2. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry sędzia samodzielnie lub na prośbę organizatora ma prawo:

weryfikacji wyniku meczu,

dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny ze spotkania, bądź rozgrywek.

7.3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w turnieju osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie rozgrywania konkurencji.

7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w czasie trwania zawodów.

7.5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów meczów w czasie trwania Mistrzostw zarówno
w rundzie zasadniczej, jak i finałowej.

7.6. Regulamin ten zostaje przekazany kapitanowi każdej drużyny.

7.7. Kapitan jest zobowiązany zapoznać pozostałych zawodników swojej drużyny z niniejszym regulaminem.

7.8. Każdy z zawodników po zapoznaniu się z regulaminem składa swój podpis, potwierdzający zapoznanie się z jego treścią i aprobatę.

7.9. Podpisanie regulaminu jest wymogiem koniecznym do wzięcia udziału w Mistrzostwach.

7.10. Kapitanowie drużyn są zobowiązani do dostarczenia podpisanych regulaminów przed rozpoczęciem pierwszego meczu ich drużyny.

7.11. Niedostarczenie regulaminu z podpisami zawodników w wyznaczonym terminie grozi niedopuszczeniem drużyny do rozgrywek.

7.12. Każdy zawodnik zobowiązany jest również do przestrzegania regulaminów szatni i sali, na których będą rozgrywane mecze.

7.13. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać:

  • Ks. Dominik Leniart 697 333 539
  • Ks. Michał Liput 660 389 107

7.14. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmian w programie turnieju.

7.15. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w niniejszym regulaminie.

 

 

Regulamin rozgrywek jest dla mnie czytelny i zrozumiały. Zobowiązuję się do przestrzegania powyższego regulaminu.