CHÓR na Uroczystość Patronalną

Wszystkich, którzy pragną włączyć się w przygotowanie oprawy muzycznej naszej uroczystości zapraszamy na pierwszą próbą, która odbędzie się 23 X br. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Domu Parafialnym przy parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie.

Zgłoszenia przyjmuje druh Patryk Czech – najlepiej facebookowe