Akcja Pocztówka

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, w okresie przedświątecznym rozprowadza pocztówki okolicznościowe. Pragniemy podtrzymać zanikającą w czasach Internetu i telefonów komórkowych tradycję wysyłania świątecznych kartek z motywem Jezusa Zmartwychwstałego. Polska potrzebuje młodych ludzi, przywiązanych do wartości chrześcijańskich i zaangażowanych w Jej rozwój. Dochód ze sprzedaży kartek przeznaczony jest na cele statutowe Stowarzyszenia.

Kartki do nabycia w Biurze Zarządu w godzinach otwarcia. Zapraszamy już od najbliższego wtorku. Kartki można wziąć w komis – termin rozliczenia z podejmowanej akcji do 8 kwietnia br. u druha Patryka Czecha. W tym roku do nabycia są: – Kartki jednostronne, bez koperty w cenie 50 gr/ szt. – Kartki dwustronne, z kopertą w cenie 2 zł/szt. – ilość bardzo mocno ograniczona.