Akcja Flaga

Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej serdecznie zachęca do wzięcia udziału w akcji
„Niech Polska flaga zawiśnie w naszych oknach”.

W związku ze zbliżającym się Dniem Uzyskania Niepodległości, KSM DRz realizując cele statutowe, włączyło się w ogólnopolską inicjatywę krzewienia i promowania postaw patriotycznych na terenie całej Polski. To dobra okazja do uosobienia naszej wiary i patriotyzmu, bo symbol ten, to przejaw jedności i miłości do Ojczyzny, a także troski o Naród i Państwo. Zachęcamy do wzięcia udziału w Akcji Flaga.

Stowarzyszenie dysponuje flagami narodowymi.
Wytyczne współpracy:
Flagi dostępne są w biurze KSM DRz. Można je otrzymać w tzw. komis. Różnica między ofiarą za flagi w parafii a ceną w komisie pozostaje do dyspozycji zamawiającego.
Zamówienie flag prosimy zgłaszać do druhny Kingi Drozd (kinguszdrozd@gmail.com) do 28 października 2016 roku.
Koszt flagi zapakowanej w folię, z broszurą informacyjną w środku wynosi 10 zł.
Możliwość nabycia flag na Zjeździe Diecezjalnym (22.10.2016 r.)