Koło/Oddział

Protokół z zebrania założycielskiego koła

Protokół z zebrania założycielskiego oddziału

Protokół z wyborów uzupełniających

Sprawozdanie roczne z działalności Oddziału/Koła

Protokół z wyborów kierownictwa

Protokół z reaktywowania oddziału

Prośba o zmniejszenie składek

Prośba o umorzenie składek

Ewidencja członków

Zmiana ks. Asystenta

Komisja Rewizyjna Koła/Oddziału

Sprawozdanie roczne z działalności KR oddziału/koła

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Przyrzeczenie

Zgoda rodziców – przyrzeczenie

Opinia do przyrzeczenia

Inne

Deklaracja Przynależności do KSM

Statut

Godło kolorowe

Godło czarno-białe

Identyfikacja Wizualna KSM