W tym roku, ze względu na panującą pandemię Koronawirusa na świecie, zostaliśmy
zmuszeni zmienić dotychczasową koncepcję organizowanych turnusów. Tegoroczne wakacje odbędą się w ramach Rekolekcji Oddziałowych.
Rekolekcje Oddziałowe to 5 dniowe spotkania online (i nie tylko) z osobami zrzeszającymi dany Oddział KSM w Diecezji. 5 punktów dziennie choć trochę odda realia turnusów, ale, co ważniejsze, przyniesie rozwój naszej wiary.
Każdy Oddział będzie miał zapewnioną opiekę, wsparcie oraz pomoc ze strony Lidera,
który zostanie przypisany. Przeprowadzi on Oddział przez konferencje, wspólną modlitwę po pracę w grupach.

Każdy dzień składa się z 5 punktów dnia. Są to: jutrznia, konferencja i praca w grupach,
Koronka do Bożego Miłosierdzia z wyzwaniem, Eucharystia oraz Słowo na dobranoc. Każda z tych czynności będzie wymagać zaangażowania Oddziału oraz Lidera. W obecnej sytuacji, formę Rekolekcji musimy uzależnić od panujących obostrzeń, jednakże będziemy się starać, aby każdy z tych punktów był przeprowadzany na żywo.

Materiały, zarówno do przeprowadzenia rekolekcji on-line, jak i na żywo, zostaną przygotowane przez Księży i Liderów oraz zostaną one udostępnione dla każdego Oddziału za pośrednictwem Prezesa / Zastępcy Prezesa Oddziału.